Lejers betalingsmisligholdelse

Det sker med jævnlige mellemrum, at man som udlejer støder på en lejer, som ikke betaler sin leje eller ikke betaler rettidigt. Udlejers reaktionsmuligheder er herefter afsendelse af påkrav til lejer, og hvis lejebetalingen stadig udebliver, kan udlejer ophæve lejemålet.

Påkravsskrivelsen

Der er i lejeloven opstillet specifikke indholdsmæssige krav til, hvad en påkravsskrivelse skal indeholde. Påkravsskrivelsen må alene indeholde angivelse af beløb, som kan danne baggrund for en ophævelse af lejemålet ved manglende betaling såsom skyldig leje, vand, varme men derimod ikke et skyldigt beløb for manglende betaling af eksempelvis en håndværkerregning. Ligeledes skal påkravsskrivelsen henvise til de korrekte bestemmelser i lejeloven (eller erhvervslejeloven såfremt lejemålet er udlejet til erhverv). Opfylder påkravsskrivelsen ikke begge de før nævnte indholdsmæssige krav, er den ugyldig og kan derfor ikke danne grundlag for en efterfølgende ophævelse af lejemålet.

Udlejer er berettiget til at opkræve lejer et gebyr på 275 kr. (2015) for afsendelse af påkravsskrivelsen der, såvel som lejen, skal betales for at undgå ophævelse af lejemålet.

I påkravet skal udlejer give lejer en frist på 14 dage til at betale den manglende leje og påkravsgebyret.

Ophævelsesskrivelsen

Har udlejer afsendt en gyldig påkravsskrivelse til lejer, og betaler lejer ikke inden for den angivne frist, er udlejer berettiget til at ophæve lejemålet.

Ophævelsesskrivelsen skal, i lighed med påkravsskrivelsen, opfylde specifikke indholdsmæssige
krav for at være gyldig. Herunder skal der blandt andet henvises til de korrekte bestemmelser i
lejeloven.

Efter ophævelsen af lejemålet er lejer forpligtet til at fraflytte lejemålet straks. Fraflytter lejer ikke frivilligt, kan udlejer fremsende begæring om udsættelse til fogedretten.

Omkostninger ved ophævelse af lejemålet

Lejers manglende lejebetaling, som resulterer i en ophævelse og eventuelt en udsættelse af
lejemålet, påfører udlejer udgifter til bl.a. advokatbistand, fogedret samt flytteomkostninger i
øvrigt. Denne udgift er lejer dog i kraft af lejelovens § 95 forpligtet til at erstatte udlejer.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Bjerre på tlf. 97 95 18 33 eller nib@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.