Hvorfor vælge en advokat i forbindelse med boligkøb?

Det er altid vigtigt med kompetent advokatrådgivning i forbindelse med boligkøb, men det gør sig i særdeleshed gældende, når den økonomiske usikkerhed og sårbarhed rammer samfundet. Når renterne og inflationen stiger, liggetiden på boliger øges og når boligpriserne falder.

Ét er at finde den perfekte bolig og få forhandlet overdragelsen på plads med sælger. Overvejelserne i forbindelse med boligkøbet stopper dog langt fra her, da noget andet og mindst lige så vigtigt trænger sig på i overvejelserne – nemlig valget af rådgivning i forbindelse med boligkøbet. Et valg der i værste fald kan ende med at gøre drømmehjemmet til et sandt mareridt.

Svære økonomiske tider kræver kompetent rådgivning

Når den økonomiske krise kradser, og hver en øre skal vendes, kunne nogle måske være fristet til at spare penge på kompetent advokatrådgivning i forbindelse med købet af en bolig, der måske i forvejen grundet rentestigninger blev en større udgift end forventet.

Et sådan fravalg af advokatrådgivning i forbindelse med boligkøb, kan dog vise sig fatalt, og de penge man ”sparede” ved at undlade advokatbistand til boligkøbet, kan i stedet vise sig at blive en dyr forskrækkelse, når ejendommen overtages. Det kan være at man pludselig opdager nogle hidtil usete forhold, som eksempelvis servitutter, byrder, lokalplansbestemmelser mv., eller konkrete mangler ved boligen, såsom jordforurening, kloakproblemer, arealmangler, eller skelproblematikker, som man ikke var opmærksom på inden overtagelsen af boligen.

De potentielle udgifter ved forkert eller manglende rådgivning kan derfor vise sig katastrofale, og man kan hurtigt fortryde, at man ikke ofrede penge på kompetent advokatrådgivning i forbindelse med boligkøbet.

Advokatforbehold

Med en advokat på sidelinjen som boligrådgiver er du sikret den bedst mulige rådgivning, da du derved kan vide dig sikker på, at advokaten har alle de nødvendige kvalifikationer og fagligheden til at hjælpe dig i forbindelse med boligkøbet.

Vælger du en advokat som boligrådgiver får du desuden mulighed for at tilføje et advokatforbehold i købsaftalen.

Et advokatforbehold giver dig en ekstra sikkerhed for at få undersøgt ejendommen grundigt og få afdækket eventuelle skjulte fejl eller mangler.

Et advokatforbehold giver også mulighed for at trække sig fra handlen, hvis boligadvokaten finder noget foruroligende under sin gennemgang af sagens dokumenter. En mulighed som du ellers ikke vil få, hvis du vælger en rådgiver, der ikke er advokat. I så fald vil du ofte blot have en fortrydelsesret på 6 dage, hvor du som led i fortrydelsen skal betale sælger en godtgørelse på 1 % af købesummen.

Boligadvokaten hjælper dig desuden – foruden et evt. advokatforbehold – bl.a. med at gennemgå købsaftalen og andre relevante bilag, ligesom advokaten på et møde med dig gennemgår handlens mest betydningsfulde forhold. Boligadvokaten vil derudover bl.a. bistå dig i forhold til udarbejdelse af godkendelsesskrivelse og forhandling med sælger/mægler.

Endvidere vil boligadvokaten rådgive dig omkring nødvendige forsikringer, samt varetage dialogen med din bank i forhold til tinglysning m.m., ligesom advokat sørger for ekspedition/gennemgang og kontrol af skøde, tinglysning af skøde, samt ekspedition/gennemgang og kontrol af refusionsopgørelse.

Du er altså være sikret en rådgivning, der kommer hele paletten rundt, og hvor advokaten sikrer, at du ikke havner i nogle af de mange faldgruber, du kan havne i ved et boligkøb.

I forbindelse med køb af bolig, er det desuden ofte vigtigt at undersøge, hvilken central betydning et boligkøb kan få dine personlige forhold, hvorfor boligadvokaten også vil rådgive omkring eksempelvis ægtepagt, særeje, samejeoverenskomst og testamente.

Sikret mod rådgivningsfejl

Vælger du en advokat til at bistå dig med boligkøbet, er du sikret en rådgiver med en høj faglighed og en rådgiver, der er målrettet uddannet til at beskæftige sig med juridisk rådgivning. I modsætning til andre juridiske rådgiver, køberrådgivere eller ejendomsmægler, har alle advokater været igennem en 5-årig bachelor- og kandidatuddannelse i jura, samt efterfølgende en 3-årige advokatuddannelse. Dette er ikke tilfældet for de øvrige typer af juridiske rådgivere.

Et andet ofte overset element i forbindelse med valg af boligrådgiver består i, hvordan man er dækket mod eventuelle rådgivningsfejl.

Boligkøb er komplekst og en proces, der ofte indeholder gennemgang flere hundrede siders juridiske dokumenter, hvorfor der også er risiko for mange faldgruber. Du kan derfor aldrig vide dig 100 % sikret imod, at der ikke bliver begået rådgivningsfejl. 

Det er derfor helt afgørende, hvordan du er stillet mod eventuelle rådgivningsfejl i forbindelse med dit boligkøb.

Og med en boligadvokat som din rådgiver, kan du vide dig sikker på, at der bag advokatens rådgivning foreligger en advokatansvarsforsikring, idet alle advokater skal have en ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 2,5 millioner kr., som dækker det erstatningsansvar, advokaten måtte ifalde for formueskade påført tredjemand, herunder i forbindelse med rådgivningsfejl i forbindelse med boligrådgivning. Du kan derfor gennem advokatens ansvarsforsikring få dækning for de evt. rådgivningsfejl, der måtte medføre en formueskade for dig i forbindelse med dit boligkøb. En dækningsmulighed, som du sjældent vil have, hvis du vælger boligrådgivere, der ikke er advokater.

Boligadvokaten er ”købers mand”

Mange juridiske rådgivningsvirksomheder slår sig op på at være førende boligrådgivere på markedet, hvilket dog ofte skal tages med et gran salt. Vælger man en forkert rådgiver i forbindelse med sit boligkøb, kan man risikere at betale dyrt for forkert rådgivning, hvor rådgiver i værste fald overser afgørende ting i forbindelse med boligkøbet.

Hvis du vælger en boligadvokat, sikrer du dig derved en klarhed over, hvad du køber, ligesom risikoen for, at der senere dukker ubehagelige og dyre overraskelser op i forbindelse med dit boligkøb, minimeres.

Med en boligadvokat er du sikret en uvildig rådgiver, der repræsenterer dig i forbindelse med boligkøbet – og kun dig. Boligadvokaten varetager alene dine interesser, ligesom boligadvokaten er fuldkommen uafhængig og således hverken får provision fra mægler, sælger, banken eller andre parter.

En god medspiller

Vælger du en advokat til at bistå dig med dit boligkøb, får du samtidig en medspiller, der er på din side og kan bistå dig, hvis der skal rejses eventuelle fremtidige krav mod sælger eller ejerskifteforsikringen, idet kun advokater må føre sager på andres vegne ved domstolene. Hvis du derfor vælger en rådgiver, der ikke er advokat, kan vedkommende ikke hjælpe dig, hvis der opstår en efterfølgende tvist, som nødvendiggør førelse af en retssag.

Ved at vælge en advokat som rådgiver i forbindelse med dit boligkøb, er du dermed sikret en kompetent rådgivning med høj faglighed, ligesom du undgår at havne i nogle af de faldgruber, som du kan risikere ved at vælge en køberådgiver, der ikke er advokat. Boligadvokaten er desuden ofte billigere end du tror, og kan være langt dyrere at undvære. 

Læs mere om køb og salg af bolig på vores hjemmeside, og bliv klogere på forskellige problematikker.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.