Fordele ved holdingselskaber

Et holdingselskabs primære formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber, kaldet driftsvirksomheder, og kan derfor være både et iværksætterselskab, et anpartsselskab eller et aktieselskab. Et holdingselskab er som udgangspunkt ikke momsregistreret og driver heller ikke aktiv driftsvirksomhed.

Holdingselskabet kan ejes af én eller flere personer i fællesskab, og holdingselskabet ejer herefter driftsvirksomheden eller dele heraf, således at driftsvirksomheden ejes gennem holdingselskabet. Driftsvirksomheden kan ejes af ét holdingselskab eller flere holdingselskaber i forening, fx i tilfælde hvor der er flere ejere i ejerkredsen.

Hvordan stiftes et holdingselskab?

Et holdingselskab kan etableres på flere forskellige måder. Den letteste måde er at etablere holdingselskabet samtidigt med stiftelsen af driftsselskabet. Et holdingselskab kan også stiftes efterfølgende, hvorved ejerne af driftsselskabet kan stifte holdingselskabet ved at anvende anparter/aktier fra driftsselskabet som indskud. Endelig kan driftsselskabet overdrage sin virksomhed som indskud til et datterselskab samtidig med, at det oprindelige driftsselskab omdannes til et holdingselskab.

Hvilke fordele er der ved et holdingselskab?

Der er flere både økonomiske og strukturmæssige fordele ved at eje et holdingselskab, og dermed kan der være flere grunde til, at man bør overveje denne selskabsstruktur, hvis man driver erhvervsvirksomhed – hvad enten det er personligt eller i fællesskab med andre. Nedenfor er gengivet en række af fordelene ved holdingstrukturen.

Genbrug af kapitalindskuddet og mulighed for minimalt indskud

Én af fordelene er, at man ved stiftelse af holdingselskabet samtidig med driftsselskabet kan anvende den samme kapital to gange. Stifter man for eksempel først holdingselskabet som et anpartsselskab, kan man derefter anvende samme indskud til at stifte driftsselskabet som et anpartsselskab. Kapitalen flyttes dermed over i driftsselskabet, og holdingselskabets kapital består af anparterne i driftsselskabet.

Derudover kan et holdingselskab være en fordel, hvis man kun ønsker et minimalt indskud ved stiftelsen. Det er nemlig muligt at etablere både holdingselskabet og driftselskabet som iværksætterselskaber, hvorved det kun er nødvendigt at indskyde 1 kr. ved stiftelsen.

Holdingselskabet kan stiftes som et iværksætterselskab og driftsselskabet som et anpartsselskab. På denne måde får man anpartsselskabet med det samme, og det er muligt at få indskuddet på 50.000 kr. retur skattefrit.

Fordele ved holdingselskaber i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse er relevant for erhvervsdrivende, der driver personlig virksomhed og overvejer at omdanne denne virksomhed til enten et anparts- eller aktieselskab. Skattefri virksomhedsomdannelse medfører, at man kan indskyde hele den personlige virksomhed i et anpartsselskab uden at den personlige ejer eller det nye selskab beskattes.

Man kan samtidig med omdannelsen stifte et holdingselskab ved en aktie- eller anpartsombytning. Det kan ske skattefrit på betingelse af, at det nye holdingselskab ikke sælger sine aktier i driftsselskabet inden for 3 år efter etableringen. Efter 3 år kan aktierne sælges skattefrit.

Etablering af ny drift i virksomheden

Holdingselskabet vil være en fordel, hvis man skal etablere ny drift i et nyt selskab. Reglerne om sambeskatning medfører, at man med et holdingselskab uden skattemæssige konsekvenser kan flytte midler fra et driftsselskabet til et andet driftsselskab. Etablering af et holdingselskab vil desuden være fordelagtigt, hvis en virksomhed har forskellige forretningsområder, da man på denne måde kan oprette flere selskaber, som alle ejes af holdingselskabet.

Skatte- og udbyttemæssige fordele

Hvis holdingselskabet ejer mere end 10 % af driftsselskabet, kan overskuddet fra dette selskab skattefrit overføres til holdingselskabet. Hvis der er flere ejere, som via hver deres holdingselskab ejer driftsselskabet, kan hver ejer bestemme, hvor stor en andel af overskuddet de vil udtage.

Driftsselskabets overskud fratrækkes selskabsskatten på 22 %, og herefter kan det resterende flyttes til holdingselskabet, uden at der skal betales yderligere selskabsskat. Reserverne i holdingselskabet kan herefter reinvesteres, uden at der sker personlig beskatning af midlerne. Ejer man derimod ikke et holdingselskab, vil man skulle udlodde udbyttet fra driftsselskabet, og man betaler således 27 % i skat af de første 50.000 kr. og 42 % af resten. Skattemæssigt er det derfor en fordel at eje driftsselskabet gennem et holdingselskab, da man dermed kan modtage udbyttet skattefrit.

Minimering af risiko og anvendelse til opsparing af overskud

Holdingselskabet kan medvirke til at minimere risikoen for tab i driftsselskabet. Hvis driftsselskabet ikke udbetaler udbytte men i stedet opsparer overskuddet i selskabet, vil dette overskud gå tabt, hvis driftsselskabet går konkurs eller ikke kan dække sit tab på grund af en uforudset begivenhed. Hvis man i stedet udbetaler udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, vil det opsparede overskud være sikret, da driftsselskabets kreditorer som udgangspunkt ikke kan forfølge deres krav ved at søge fyldestgørelse i holdingselskabets midler.

Fordele hvis du skal sælge din virksomhed

Hvis man ejer driftsselskabet personligt, bliver man beskattet af købesummen som aktieavance. Holdingselskabet kan derimod sælge sine aktier/anparter i driftsselskabet skattefrit. Der betales hverken selskabsskat eller aktieavanceskat, og hele købesummen overflyttes dermed til holdingselskabet.

Dette kan være en fordel, hvis der er flere ejere, som hver ejer anparter via et holdingselskab, da købesummen dermed ikke beskattes og kan reinvesteres fuldt ud. Udtager man herefter købesummen fra holdingselskabet, bliver man personligt beskattet af købesummen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.