Er du sikker på, at din tidsbegrænsede lejekontrakt holder vand?

Flere oplever på et tidspunkt i deres liv, at de ikke kan sælge deres bolig, og måske allerede har købt en ny bolig og derfor ønsker at udleje den hidtidige bolig indtil, den kan sælges igen. Det kan også være, at man via jobbet midlertidigt skal udstationeres i udlandet, og man derfor gerne vil leje sin bolig ud indtil, man kommer tilbage. Udlejningen af boligen for en begrænset periode er imidlertid ikke uden faldgruber, og er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok” risikerer man, at tidsbegrænsningen tilsidesættes af Retten, og at lejeren får ret til at forblive boende i lejemålet.

En tilstrækkelig god begrundelse

Lejelovens udgangspunkt er, at lejeaftaler er tidsubegrænsede. Det betyder, at lejeaftalen løber indtil den opsiges af enten lejeren (hvilket sker oftest) eller af udlejeren.

Imidlertid er det også muligt at udleje en bolig tidsbegrænset i visse tilfælde. Som lejeloven foreskriver, kan Boligretten tilsidesætte tidsbegrænsningen, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold. Derfor er det vigtigt, at man som udlejer undersøger i hvilke tilfælde, man kan udleje tidsbegrænset.

Lejelovens udgangspunkt er, at lejeaftaler er tidsubegrænsede. Det betyder, at lejeaftalen løber indtil den opsiges af enten lejeren (hvilket sker oftest) eller af udlejeren.

Det er nærmere fastlagt i retspraksis, hvornår tidsbegrænsningen er tilstrækkelig begrundet i udlejers forhold, og eksemplerne fra retspraksis er meget konkret begrundede.

Det ligger dog fast, at det eksempelvis er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold at udleje tidsbegrænset i tilfælde, hvor det ikke er muligt at sælge boligen uden et større økonomisk tab grundet et dårligt ejendomsmarked, eller hvor man midlertidig skal udstationeres i udlandet med sit arbejde. Har udlejer konkrete og aktuelle planer om at ombygge lejemålet væsentligt i løbet af kort tid, vil det formentlig også være muligt at udleje lejemålet tidsbegrænset indtil ombygningen påbegyndes.

Ønsker man selv på et senere tidspunkt at bruge lejemålet, vil det ofte også være en gyldig begrundelse for at udleje tidsbegrænset.

Derimod vil det ikke være en gyldig begrundelse, at man ønsker at udleje tidsbegrænset fordi, man vil ”se lejeren an” i en periode for at sikre sig, at det er muligt at komme af med lejeren. Ændringer i udlejers planer for brug af lejemålet, der gør, at udlejer alligevel ikke vil bebo lejemålet på et senere tidspunkt, kan medføre, at tidsbegrænsningen vil blive tilsidesat af Retten.

Forlængelse af tidsbegrænsede lejeaftaler

Det er muligt at forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, men hver forlængelse af lejekontrakten anses for en ny tidsbegrænset lejeperiode, hvor betingelserne for at udleje tidsbegrænset på ny skal være til stede. Der er i princippet ikke nogen øvre grænse for, hvor mange gange man kan forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, men jo flere forlængelser der sker, desto mere taler for, at tidsbegrænsningen alligevel ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold.

Tidsbegrænset udlejning, hvor udlejer ikke selv har beboet lejemålet

Der stilles ikke krav om, at udlejer skal have beboet lejemålet for, at han kan udleje dette tidsbegrænset. Imidlertid skal man være opmærksom på, at der gælder det særlige, hvis der er tale om en ejerlejlighed, at man som udgangspunkt ikke kan opsige lejemålet som udlejer under henvisning til eget brug, hvis man ikke selv har beboet ejerlejligheden tidligere. Tilsidesættes tidsbegrænsningen, kan dette således medføre, at udlejer reelt ikke kan opsige lejer, og risikerer at lejeren forbliver boende i lejemålet indtil, lejer selv opsiger lejeaftalen.

Tilsidesættelse kræver anlæggelse af boligretssag

En tidsbegrænsning i en lejeaftale, som ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejers forhold, tilsidesættes ikke automatisk. En tilsidesættelse af tidsbegrænsningen kræver, at lejeren anlægger en retssag mod udlejer ved boligretten med påstand om, at tidsbegrænsningen skal tilsidesættes.

Lejers krav på at få tidsbegrænsningen tilsidesat kan bortfalde ved passivitet, såfremt lejer først i sidste øjeblik før udløbet af tidsbegrænsningen anlægger retssag mod udlejer. 

Har du spørgsmål til artiklen eller i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Niels Bjerre på mail nib@ret-raad.dk eller telefon +45 97 95 18 33. Du kan også kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.