“Det er bare en småsag”

Hvis du vil have en sag for retten, der drejer sig om en værdi under kr. 50.000,-, vil den blive behandlet som en småsag.

Udover sager med en sagsgenstand under kr. 50.000,-,  kan sager også behandles som en småsag, hvis parterne er enige om det, eller hvis påstanden ikke har økonomisk værdi.

Ikke behov for advokat … som udgangspunkt

Når en sag behandles som en småsag betyder det, at retten hjælper parterne med at forberede sagen. Det vil altså sige, at dommeren i den pågældende sag hjælper parterne med at formulere deres påstande og beder parterne fremsende den dokumentation, som man mener er nødvendig.

Da det er udgangspunktet at det er retten der styrer sagen, er det hensigten at parterne ikke har brug for en advokat.

Derfor kan man også kun få dækket advokatomkostninger til det mundtlige retsmøde (hovedforhandlingen), hvis man har fri proces eller retshjælpsdækning hos et forsikringsselskab. Omkostninger til øvrig advokatbistand skal man altså selv betale!!

Hvis man er så heldig at vinde sagen, tager retten også udgangspunkt i at advokaten kun er nødvendig til den mundtlige hovedforhandling, hvorfor man ofte kun tilkendes sagsomkostninger fra modparten på ca. 2500,- kr.

Hvis en sag anses at være særlig kompliceret (på trods af sagens værdi) kan Retten vælge at sagen løftes ud af småsagsprocessen.

Hvis der skal være syn og skøn under en småsag, hjælper dommeren parterne med at lave spørgsmålene til skønsmanden.

Såfremt man er repræsenteret af en advokat og der under sagen skal være syn og skøn, er det vigtigt, at man før afholdelse af syn/skøn anmoder retshjælpsforsikringen om dækning af advokatomkostningerne herved også, idet en anmodning herom ofte imødekommes.

Mange mener ikke at de vil være i stand til at føre sagen selv (på trods af rettens hjælp), hvorfor de alligevel vælger at lade en advokat repræsentere dem under sagen.

Det får ofte den virkning at den anden part også mener de har behov for en advokat.

Men sagen kører fortsat efter reglerne om småsager, hvorfor ingen af parterne kan få dækket deres omkostninger til advokaten (selvom de har retshjælp eller opfylder betingelserne til fri proces)

Derfor opleves småsagssystemet ofte som en hindring, selvom småsagssystemet er indført med henblik på, at det skulle være lettere og billigere for almindelige borgere at få behandlet mindre sager hos retten.

Hvis en sag anses at være særlig kompliceret (på trods af sagens værdi) kan Retten vælge at sagen løftes ud af småsagsprocessen.

Det betyder, at sagen foregår helt som en almindelig civil retssag og at retshjælpsdækningen/fri proces dækker alle advokatomkostninger under sagen.

Hvordan anlægges en småsag?

Hvis du vil anlægge en småsag på egen hånd, skal du bruge en særlig blanket ”stævningsblanket småsager”, der findes på domstol.dk

Hvis der er nogen der har stævnet dig i en småsag findes der ligeledes på domstol.dk en blanket ”svarskrift småsager” som du skal udfylde og sende til retten.

Det er vigtigt, at du sender et svarskrift i sagen, da retten ellers som udgangspunkt vil afsige udeblivelsesdom.

En udeblivelsesdom betyder, at retten træffer afgørelse i overensstemmelse med påstanden i stævningen. (det vil sige at modparten får ret i kravet mod dig)

Ligesom man ikke kan få retshjælpsdækning til en bestemt type sager, er der også undtaget en række sagstyper, som ikke kan behandles efter småsagsystemet, fx ægteskabssager og forældremyndighedssager.

Har du spørgsmål til hvordan du skal gribe din sag an, eller har du brug for advokatbistand kan du kontakte din lokale Ret&Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.