Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?

Selv om I har formuefællesskab i jeres ægteskab, kan det i tilfælde af skilsmisse eller separation have betydning, hvem af jer, der er registreret som ejer af det hus, I bor i.

I mange tilfælde bliver den ægtefælle, der ikke står på skødet, overrasket over, at det får en betydning ved skilsmisse eller separation. Det vil desværre stadig ofte være kvinden, der ikke står på skødet.

Formuefællesskab betyder nemlig ikke, at man som ægtefæller ejer ejendommen sammen. Hvis din mand ejede ejendommen, da I blev gift, vil det stadig være ham, der ejer den under ægteskabet, medmindre I foretager jer noget aktivt for at ændre det.

I kan benytte jer af forskellige muligheder, for at du også kan komme til at stå registreret som ejer af jeres bolig, men I kommer ikke uden om at betale en tinglysningsafgift, med mindre I samtidig ophæver jeres formuefællesskab.

Du køber en andel af ejendommen

I kan ligesom alle andre aftale, at du køber en andel af ejendommen til handelsværdien. I så fald er der tale om en ejendomshandel, og der skal tinglyses et skøde. I den forbindelse betales tinglysningsafgift på 1.850 kr. + 0,6 % af købsprisen.

Hvis købsprisen er 1.000.000 kr., vil tinglysningsafgiften således være 7.850 kr. I kan også aftale en anden pris end handelsværdien, men i så fald skal der som minimum betales tinglysningsafgift af den seneste offentlige vurdering minus 15 %, idet der er tale om et familiekøb.

Din mand forærer dig en andel af ejendommen

En anden mulighed er, at din mand forærer dig en andel af ejendommen. Før 1.1.2018 krævede en sådan gave mellem ægtefæller, at der blev tinglyst en gaveægtepagt for, at gaven var gyldig. Efter denne dato skal der ikke tinglyses ægtepagt, men det kan være en god idé at lave et gavebrev.

Gaveoverdragelsen skal tinglyses i tingbogen. I den forbindelse betales tinglysningsafgift på 1.850 kr. + 0,6 % af prisen. Når der er tale om en gave, fastsættes prisen til den seneste offentlige vurdering minus 20 %, hvis ejendommens offentlige vurdering er fastsat efter Ejendomsvurderingsloven eller 15 %, hvor ejendommen er vurderet efter de regler, der gjaldt før ikrafttrædelsen af den lov.

For både salg og gave gælder dog, at overdragelsen er afgiftsfri, hvis det sker samtidig med ophævelse af formuefællesskabet.

Er det overhovedet nødvendigt, at jeg står på skødet?

Da der i mange tilfælde således er omkostninger forbundet med en overdragelse, er det vigtigt, at I forholder jer til, om det er nødvendigt, at du kommer på skødet.

Hvis begge jeres nettobodele er positive, altså hver jeres aktiver overstiger hver jeres gæld, betyder det ikke noget for opgørelsen og delingen af fællesboet, at du ikke står på skødet.

Hvis derimod din mands nettobodel er negativ, altså hvis hans gæld overstiger værdien af hans aktiver, vil du ikke få del i en eventuel friværdi i ejendommen, hvis du ikke står på skødet.

Om du står på skødet eller ej, kan desuden have en betydning for dine muligheder for at være den, der beholder huset, hvis I skulle blive skilt eller separeret.

I skal være opmærksomme på, at hvis din mand bliver insolvent ved gaveoverdragelsen, vil overdragelsen kunne omstødes, såfremt din mand efterfølgende erklæres konkurs.

Det vil afhænge af jeres individuelle situation, om der er et behov for, at du står på skødet. Men du bør forholde dig bevidst til, hvordan du er stillet i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvis du ikke står på skødet, så du ikke får en ubehagelig overraskelse, hvis I skulle gå fra hinanden.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.