Hvilke forsikringer skal du have som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt, at du har de rigtige forsikringer, så du ikke selv står med en kæmpe regning, skulle uheldet eller ulykken være ude. Når det handler om valg af forsikringer til dit selskab, så har det afgørende betydning, hvilke specielle behov din virksomhed har, og hvilke risiko du selv kan bære for eventuelle fejl og ulykker.

Forsikringer du SKAL have:

Som selvstændig erhvervsdrivende er der en række forsikringer, du ifølge lovgivningen kan have pligt til at have.

Hvis du eksempelvis har køretøjer i din virksomhed, så er det et krav, at du har en ansvarsforsikringen, der dækker køretøjet. Hvis du har ansatte, så gælder der også et lovkrav om, at du skal have en arbejdsskadeforsikring, og hvis din virksomhed ejer en ejendom, som der er tinglyst pant i, så har du også pligt til at have en bygningsbrandforsikring.

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af din eventuelle arbejdsskadeforsikring, og dermed ikke selv er forsikret, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg.

Som selvstændig skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk er dækket af din eventuelle arbejdsskadeforsikring, og dermed ikke selv er forsikret, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg.

Hvis du driver din virksomhed som personligt ejet, så kan du som tilvalg til den lovpligtige arbejdsforsikring udvide dækningen til også at omfatte dig selv. Hvis dit selskab er drevet som A/S, ApS, IvS eller andelsselskab, så gælder kravet om at tegne arbejdsskadeforsikringen, også selvom du er eneste ansatte i virksomheden.

Forsikringer du bør overveje, om du skal have:

Når det handler om valg af forsikringer til dit selskab, så har det afgørende betydning hvilke specielle behov din virksomhed har, og hvilke risiko du selv kan bære for eventuelle fejl og ulykker. 

Erhvervsansvarsforsikring

Forårsager du selv eller en af dine ansatte en skade på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af jeres arbejde, er det dig, som arbejdsgiver, der har ansvaret, og dig, der vil skulle dække erstatningskravet. Det følger af reglerne i Danske Lov 3-19-2.

Den risiko kan du forsikre dig mod ved at tegne en erhvervsansvarsforsikring. I visse brancher gælder der faktisk et krav om, at du har en erhvervsansvarsforsikring. Det gælder bl.a. advokater.

Hvis du har en produktionsvirksomhed, eller hvis du har en virksomhed, der bringer produkter i omsætning, så kan erhvervsansvarsforsikringen udvides. Dermed kan den eksempelvis omfatte produktansvar, hvor forsikringen dækker, hvis dit produkt, det produkt du har solgt eller ydelser laver skade på andre personer eller ting.

Hvis du sælger til forbruger, så har du faktisk et objektivt ansvar for skader forvoldt af det omhandlede produkt, hvorfor en manglende produktansvarsforsikring kan have uoverskuelig økonomiske konsekvenser for din virksomhed.

Hvis du udelukkende handler med andre erhvervsdrivende, så har du ud over en produktansvarsforsikring også mulighed for at begrænse dit ansvar betragteligt, hvis du har nogle gennemarbejdede salgs- og leveringsbetingelser. Men, det ligger lidt uden for denne artikel at berøre det punkt.

Bygningsforsikring

Denne forsikring er selvfølgelig kun relevant, hvis din virksomhed ejer en bygning, eller din virksomhed lejer en hel bygning, og din virksomhed ifølge erhvervslejekontrakten har forsikringspligt.

Hvis du bruger en del af din private bolig til erhverv, så kan der altså være situationer, hvor din private forsikring ikke vil dække din virksomhed, med mindre du har tegnet en selvstændig bygningsforsikring for din virksomhed.

Kaskoforsikring på køretøjer

Som ovenfor beskrevet, så skal din virksomhed som minimum have en ansvarsforsikring på virksomhedens bil. Men en bilforsikring kan også indeholde en kaskoforsikring, dvs. en forsikring, der dækker skaden på virksomhedens egen bil ved eksempelvis færdselsuheld, parkeringsskader og ved tyveri.

Er din virksomhed et håndværksfirma, kan din virksomhed også tegne en transportforsikring, der dækker de ting, der er inde i virksomhedens bil, som eksempelvis varer til kunder etc.

Du skal være opmærksom på, at din private indboforsikring ikke dækker ting til erhvervsmæssig brug.

Løsøreforsikring

Du skal være opmærksom på, at din private indboforsikring ikke dækker ting til erhvervsmæssig brug.

Med en løsøreforsikring til din virksomhed kan du forsikre de ting, der er købt til dit firma, fx inventar, varer og maskiner. Løsøreforsikringen vil dække virksomhedens ting i eksempelvis tilfælde af brand, indbrud og oversvømmelse.

Pensionsforsikring til de ansatte

Har din virksomhed en pensionsordning til de ansatte, så har din virksomhed mulighed for at tegne en pensionsforsikring til de ansatte. Ideen med en pensionsforsikring til de ansatte er, at den garanterer virksomhedens medarbejdere en indtægt, når de en dag skal på pension. Derudover sikrer den også de ansattes daglige økonomi, hvis de eksempelvis mister evnen til at arbejde eller bliver alvorligt syge.

Glem ikke dig selv

Som selvstændig erhvervsdrivende må du naturligvis selv sørge for at tegne eventuel livs- og pensionsforsikring.

Det er også vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du sikrer dig selv og din familie i tilfælde af, at du mister din erhvervsevne, bliver syg eller dør.

Hvis du har spørgsmål til artiklen, kan du kontakte forfatteren advokat Jacob Bartholin Holm, Ret&Råd København og Gentofte, på mail: jbh@ret-raad.dk eller telefon: +45 69 66 30 19. Du kan også kontakte til lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.