Glideskader og erstatninger

Er du kommet til skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der ikke var blevet ryddet for sne eller saltet mod is?

Hvis ja, så kan du kræve erstatning fra grundejeren. Hvis det er en privat ejendom du er faldet udenfor, kan du kræve erstatning fra grundejerens ansvarsforsikring. Er du derimod faldet på en offentlig vej, er det den offentlige myndighed du skal rette dit krav imod.

Grundejere, boligselskaber, kommuner mv. skal sørge for, at der bliver ryddet sne og saltet for at det ikke bliver glat. Dette gælder de områder som de ejer og er ansvarlige for, når vintervejret melder sig og gør det nødvendigt.

Snerydning er et lovkrav

Hvis en privat grundejer ikke sørger for der er blevet ryddet sne og saltet, er det kommunalbestyrelsen der skal sørge for, at der bliver ryddet og saltet. Kommunalbestyrelsen kan sende en regning for arbejdet til grundejeren og en bøde for ikke at have overhold grundejerforpligtelserne.

Grundejeren har pligt til:

  • At rydde sne med det samme efter senfald, og samtidig sørge for, at salte eller gruse, og dermed sikre at der ikke danner sig islag på området. Tidsrammen for snerydning vil sædvanligvis være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften.
  • At sørge for, at der på steder, hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker på andre tidspunkter, at der er ryddet og saltet på det tidspunkt stedets brugere normal begynder at færdes på stedet.

Bevisbyrden

Du skal bevise, at der var glat og at du er kommet til skade. Påstår grundejeren, at der var ryddet sne og saltet mod islag, kan det være svært at bevise det modsatte med mindre du har dokumentation for, hvordan stedet så ud, da du faldt.

Det er dig, der skal bevise at din skade skete fordi der var glat. Du kan bevise dette, hvis der var vidner til stede da du faldt. Det er derfor vigtigt, at du får noteret navn, adresse og telefonnummer på personer, som har været øjnevidne til dit fald.

Har der ikke været vidner til dit fald, kan du selv tage nogle billeder af området. På billederne skal man kunne se, at der ikke var ryddet sne og saltet mod islag, og der skal være datokode på billedet, så man kan se, hvornår det er taget.

Endelig kan man også kontakte DMI (Dansk metrologisk institut) for at få en oversigt over nedbørsforhold i det område, hvor man faldt. Hvis det seneste snefald ligge nogle dage forud for dit fald, er det en god indikation for, at grundejeren ikke har levet op til sin grundejerforpligtelse.

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen læge eller skadestuen, for at blive undersøgt for dine gener og skader, sådan at din læge får noteret skaden i din lægejournal.

Forsikringen betaler

Det er grundejerens ansvarsforsikringsselskab, der skal betale erstatning for dine skader. Første skridt på vejen er dog, at ansvarsforsikringsselskabet skal anderkende at du er kommet til skade på grund af deres kundes manglende snerydning.

Har du selv en ulykkesforsikring, er det vigtigt at du får anmeldt din skade til forsikringsselskabet, så du også kan få erstatning herfra.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi kan hjælpe dig med at anmelde dit erstatningskrav overfor din ulykkesforsikring og over for den ansvarlige grundejers ansvarsforsikring.

Du skal være opmærksom på, at en del af dine udgifter til advokatbistand bliver dækket af ansvarsforsikringen.

Hvis grundejerens ansvarsforsikring ikke anerkender dit erstatningskrav, kan vi hjælpe dig med at anlægge en retssag mod forsikringsselskabet.

Betalingen for vores arbejde i retssagen og omkostninger forbundet med retssagen, kan dækkes af din retshjælpsforsikring eller af fri proces, hvis du opfylder betingelserne.

Læs mere om glideskader herunder

Artiklen er bragt første gang d. 9. januar 2017.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.