Tyveri fra arbejdspladsen

Tyveriet kan bestå i en køkkenrulle, kopipapir og chokoladebar eller det kan være Brittas underslæb i 100-million kroner klassen. I denne artikel får du gode råd af advokat Dorthe Westerdahl om, hvordan ledelsen skal reagere, hvis der sker tyveri fra virksomheden.

Denne artikel er i første omgang udgivet i april 2019, men revideret i november 2023

Tyveri for flere milliarder hvert år

Ingen ved reelt, hvor meget der stjæles fra de danske arbejdspladser, men det vurderes at være flere milliarder om året.

Nogle gange betragter den ansatte det slet ikke som et rigtig tyveri. F.eks. en håndværker der stjæler værktøj eller byggematerialer, tøjekspedienten der tager tøj med hjem – eller sekretæren, der smugler en pose kaffe med hjem fra virksomhedens kantine.

Men det er altså tyveri fra arbejdspladsen – og ikke et løntilskud!

Ingen mindste grænse når det er tyveri fra arbejdspladsen

Al tyveri betragtes som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om der stjæles fra virksomheden, fra kollegaer eller der stjæles fra virksomheden kunder/brugere, oplyser advokat Dorthe Westerdahl, specialist i ansættelsesret.

Ikke sjældent kan man læse i pressen, at omsorgspersonale misbruger en beboers dankort til egne indkøb – eller der stjæles smykker. Der fyldes benzin på egen privatbil, men man tanker op med arbejdsgiverens dieselkort.

Ligeledes sker det, at en betroet bogholder med høj anciennitet gennem en årrække har udstedt falske fakturaer og overført store beløb til sig selv.

Det er ofte et stort chok for ledelsen og kollegaerne, når man får afsløret de illoyale og strafbare handlinger hos en ansat.

Forventningsafstemning

På nogle arbejdspladser kan der udvikle sig en usund kultur med uskrevne regler om ret til at tage effekter med hjem fra arbejdspladsen – uden at kollegaerne reagerer.

Derfor er det vigtigt at, ledelsen har en klar og åben holdning om, at alle former for tyveri vil have ansættelsesretlige konsekvenser i form af bortvisning.

Det kan f.eks anføres i ansættelseskontrakten og i personalehåndbog.

Virksomheden skal altid have fokus på området og klart signalere, at den ikke accepterer tyveri fra arbejdspladsen.

Får ledelsen mistanke om tyveri fra arbejdspladsen, skal ledelsen foretager de nødvendige undersøgelser med det samme. Bliver en ansat taget på fersk gerning – skal der straks ske bortvisning.

Betingelse for bortvisning af den ansatte

Bortvisning er den alvorligste sanktion, som en virksomhed kan bruge overfor en medarbejder. Der er tale om en straksafskedigelse. Det betyder, at lønnen stopper fra den dag, afskedigelsen sker.

Ledelsen kan vælge at suspendere den ansatte, mens undersøgelserne pågår.

Ledelsen har dog kun få dage til at bortvise medarbejderen for tyveri. Retspraksis er streng i forhold til ledelsens reaktionspligt. Om forskellen mellem opsigelse, suspension og bortvisning henvises til min artikel regler ved opsigelse

Virksomheden skal bevise den ansattes tyveri

Det kan blive dyrt for virksomheden, at bortvise en medarbejder alene på grund af en mistanke.

Ender bortvisningen ved domstolen, og dommeren på baggrund af utilstrækkelig beviser, når frem til, at bortvisningen ikke har være berettiget. Vil konsekvensen være, at virksomheden skal betale den ansatte løn i hele opsigelsesperioden og muligvis også en godtgørelse for uberettiget bortvisning.

Kontrolforanstaltninger

Fagforeningen er som udgangspunkt indforstået med, at der føres kontrol med de ansatte – det må blot ikke udvikle sig til konstant overvågning. Virksomheden skal have et anerkendelsesværdigt kontrolformål.

Blandt andet store detailforretninger og supermarkeder m.m. indretter de fysiske rammer på en sådan måde, at de ansatte, når de forlader virksomheden skal gennem en sluse – hvor der vil være stikprøvekontrol af de ansattes tasker og overtøj.

Inden for andre brancher kan kontrollen bestå i; opsat sporingsudstyr i værktøj, GPS i firmabiler eller videoovervågning af kasseområde.

Det er i den forbindelse vigtigt, at ledelsen er opmærksom på de ansættelsesretlige og arbejdsretlige regler om varsling og indførelse af kontrolforanstaltninger – ligesom ledelsen også skal overholde de persondataretlige regler.

Find din lokale Ret&Råd advokat eller læs mere om Ansættelse & Arbejde her.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.