Erhvervsejendomme

Juridisk bistand i forbindelse med forhandlinger om køb/salg af erhvervsejendom kan spare dig for mange ubehagelige overraskelser. Ret&Råd advokater har mange års erfaring med køb og salg af erhvervsejendomme både i Danmark og udlandet.

Rådgivning om køb/salg af erhvervsejendom

Din lokale Ret&Råd Advokat har stor erfaring med at sidde med ved bordet i forhandlingsfasen ved køb af erhvervsejendom og kender de mange faldgruber. 

Hos en erhvervsadvokat kan du få hjælp til at gennemføre en juridisk due dilligence, inden du beslutter dig for endeligt at gennemføre købet af erhvervsejendommen.

En due dilligence skaber den fornødne klarhed og synliggør de risici, der kan være ved handlen. Afhængig af om erhvervsejendommen skal anvendes til eget forbrug, eller der er tale om en ren investeringsejendom, vil følgende bla. skulle overvejes og afklares: 

 • Ejendomstypen. Er der tale om en klassisk erhvervsejendom, en ejendom i et SPV-selskab, en erhvervsejerlejlighed eller måske en erhvervsandel? Herudover kigger vi naturligvis på, om ejendommen lovligt kan finde anvendelse efter købers ønske.
 • Finansieringen. Er den på plads, og ser det fornuftigt ud? En del af vores erhvervsadvokater har mange års erfaring med forhandling af finansielle kontrakter i forbindelse med køb af erhvervsejendom, ligesom vi kan rådgive om alternative løsningsforslag f.eks. ejendomsleasing.
 • De skatte- og afgiftsmæssige forhold, herunder opgørelse af momsreguleringsforpligtelser.
 • Tinglysningsmæssig forhold, herunder gennemgang og vurdering af servitutter, samt gennemgang og vurdering af lokalplaner og kommuneplaner
 • Erhvervslejeforhold. Det er vigtigt at have overblik over de eksisterende erhvervslejekontrakter, der findes på erhvervsejendommen.
 • Gennemgang af budgetter og beregning af cashflow. Er investeringen realistisk, og giver den det ønskede afkast?
 • Jordforurening og andre miljøforhold.
 • Ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand – i mange tilfælde er det nødvendigt med en sagkyndig rapport for at vurdere den pågældende erhvervsejendoms værdi. Såfremt bygningen skal ombygges eller vedligeholdes, vurderer vi ligeledes om og i givet fald hvilke offentlige tilladelser, der skal indhentes.
 • Ejendommens forsikringsforhold. Er der taget særlige forbehold i den eksisterende forsikringspolice, og er der særlige forhold man skal være opmærksom på ved den fremtidige forsikring af ejendommen?
 • Gennemgang af købsaftale og prospektmateriale fra mægler/sælger.
 • Selskabsretlige forhold herunder K/S og I/S konstruktioner.
 • Ved køb af erhvervsejendom i udlandet har vi gennem vort brede netværk internationale samarbejdspartnerne, herunder advokater og revisorer til at hjælpe med at rådgive og gennemføre en ejendomshandel.

Vi står gerne til rådighed for et uforpligtende møde om dit kommende køb af erhvervsejendom. 
Har du brug for rådgivning i forbindelse med salg af en erhvervsejendom eller en købsaftale, er vi ligeledes til rådighed med rådgivning og planlægning af salget.

Fejl og mangler ved fast ejendom

Efter overdragelse af fast ejendom kan der for køber vise sig ”kedelige overraskelser” i form af fejl og mangler, som typisk først konstateres, når køber lærer ejendommen at kende.

En køber er i en række tilfælde beskyttet mod mangler ved fast ejendom, og har ret til at kræve økonomisk kompensation af sælger i form af:

 1. erstatning eller 
 2. forholdsmæssigt afslag

I særlige tilfælde vil køber også kunne hæve købet og kræve købesummen tilbage.

Er der tegnet ejerskifteforsikring og husforsikring, vil køber desuden i visse tilfælde være berettiget til erstatning fra forsikringsselskaberne.

Der opstår imidlertid ofte konflikter mellem køber, sælger og forsikringssel-skaberne om erstatningens/kompensationens berettigelse og omfang, og det kan få betydelige økonomiske konsekvenser for parterne, hvis en konflikt om mangler ved fast ejendom ikke bliver håndteret korrekt.

Det kan derfor vise sig at være en god investering at alliere sig med en advokat allerede tidligt i forløbet.

Advokaten vil blandt andet kunne bistå med:

 • Rådgivning om mangler ved fast ejendom og vurdering af din rets-stilling i sagen
 • Tvistløsning, herunder forligsforhandlinger, førelse af retssager og voldgiftssager, samt førelse af sager for Ankenævnet for Forsikring
 • Bevissikring, herunder syn og skøn

Vores advokater rådgiver både købere og sælgere i forbindelse med mangler ved fast ejendom. Rådgivningen omfatter en række forskellige ejendomstyper, herunder erhvervsejendomme, boligejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder og andelslejligheder.