Her er de nye regler: Øremærket barsel til mænd

Den nye orlovsmodel skal sikre far og mor samme rettigheder. Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret.

Forventer I en skøn lille augustbaby, er det vigtigt, at far og mor har overblik over de nye regler, der træder i kraft den 2. august 2022. Udover indkøb af babyudstyr er det også vigtigt, at I sammen får planlagt orloven i god tid, så den passer lige præcis til jeres families behov.

Den nye barselsaftale

I 2019 blev der vedtaget et EU-direktiv, der pålagde medlemslandene at sikre fædre mere orlov. Formålet har været at sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre.

Der er med de nye regler samtidig forsøgt at sikre, at løn- og pensions-efterslæb på grund af fødsler for mor mindskes i fremtiden.

Forældrene har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Med de nye regler øremærkes orloven, så hver af forældrene som udgangspunkt har ret til 24 ugers orlov. Af de 24 ugers orlov er 11 uger øremærket til hver af forældrene og, ugerne kan ikke overføres indbyrdes mellem forældrene.

Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

De gamle barselsregler i Danmark (nuværende) fremgår af barselsloven og giver samlet far og mor ret til 52 ugers orlov fordelt i forskellige orlovsperioder:

  • 4 ugers graviditetsorlov (kun mor)
  • 14 ugers barselsorlov (som begynder dagen efter mor har født)
  • 2 ugers fædreorlov efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov (far og mor kan frit aftale orlovsfordelingen)

Fødselsdato for baby er afgørende

Som udgangspunkt er du omfattet af den nye orlovsmodel, hvis dit barn fødes den 2. august 2022 eller senere.

Er dit barn født før den 2. august 2022, er du som udgangspunkt omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Den nye barselsmodel udvider ikke orlovens længde, der stadigvæk er på 52 uger, men en del af forældreorloven øremærkes nu til far.

  • 4 ugers graviditetsorlov (kun mor)
  • 14 ugers barselsorlov (som begynder dagen efter mor har født)
  • 2 ugers fædreorlov efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov (deles heraf har far ret til 9 uger, der ikke kan overføres til mor)

Øremærket orlov (9 uger) skal afholdes, inden barnet fylder et år. Hvis en forældre ikke afholder den øremærket orlov, bortfalder den.

Det er ikke muligt at overdrage de øremærkede uger.

De uger som ikke er øremærket, kan forældrene vælge at overdrage til hinanden. Som udgangspunkt kan man som lønmodtager vælge at overdrage 13 uger til den anden forældre.

Der findes rigtig god info om de nye barselsregler, og nedenfor har jeg linket til: https://www.borger.dk/kampagnesider/Barsel.

hvor du også kan prøve barselsberegneren.

Derudover er der nyttige info: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/ny-orlovsmodel/

Dagpenge eller fuld løn under orlov?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at barselsloven alene giver ret til orlov og barselsdagpenge. Hvorvidt far og mor har ret til fuld løn, pension etc. fra arbejdsgiveren – i hele eller dele af orloven – skal være aftalt i fars og mors ansættelseskontrakt eller fremgå af den overenskomst, der er gældende på forældrenes arbejdsplads.

Øremærket barsel gælder kun for lønmodtager

Reglerne om øremærkning gælder kun for far og mor, der begge er lønmodtagere.

For studerende, ledige, selvstændig mv. kan man fortsat vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forældre.

For soloforældre og LGBT+familier vil det fra 01.01.2024 blive muligt at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer og sociale forældre.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.