Pas på med at stjæle arbejdsgiverens kunder!

Alle ansatte har en loyalitetspligt såvel under ansættelsen, men også i tre år efter samarbejdets ophør. Det følger af markedsføringslovens § 23.

Markedsføringslovens loyalitetspligt

Det er i særlig grad lovens § 23 om forbud mod at anvende og videregive erhvervshemmeligheder, der har betydning for lønmodtagere. Indtil den 1. juli 2017 var den relevante bestemmelse i den gamle markedsføringslov § 19.

Bestemmelsen gælder for alle ansatte og selvstændige, det vil sige, at bestemmelsen ikke behøver at fremgå af ansættelseskontrakten.

Sker der overtrædelse af markedsføringslovens regler, kan der ske nedlæggelse af fogedforbud, ligesom der kan nedlægges krav om erstatning og bødestraf.

Hvad er erhvervshemmeligheder?

Det vil eksempelvis være en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis en lønmodtager sender en meddelelse om jobskifte KUN til arbejdsgiverens kunder. En generel annonce – eller et generelt opslag på egen facebookprofil vil efter min vurdering være lovlig.

Det er vigtigt at pointere, at en arbejdsgiver ikke kan påberåbe sig § 23 overfor en tidligere medarbejdere, hvis virksomhedens oplysninger er alment tilgængelige eksempelvis på virksomhedens hjemmeside, i offentliggjorte regnskaber, udleveret brochure – eller der blot er tale om generel viden om faget eller branchen, og som ikke specifikt har med virksomheden at gøre etc.

Det er kun helt specielle oplysninger, som er unikke for den pågældende virksomhed. Der skal være tale om oplysninger, som kun kan fremskaffes via insiderviden fra virksomheden.

Det er domstolen og forbrugerombudsmanden, der fastlægger, hvornår der foreligger en overtrædelse.

Som eksempel på forbud mod udnyttelse eller videregivelse af specifikke oplysninger, kan nævnes:

  • Kundekartotek og særlige kundeoplysninger herunder crm-system
  • Særlige leverandørforhold, herunder rabatordninger
  • Tekniske tegning, opskrifter, manualer, faglige/tekniske beskrivelser
  • Modeller
  • Produktionsmetoder
  • Pris og rabatpolitik
  • Planer om nye produkter
  • Markedsanalyser, strategiplaner
  • Økonomiske oplysninger om virksomheden.

Det er ikke ulovligt at kontakte gamle kunder.

Får en lønmodtager ansættelse hos en konkurrent, er det ikke ulovligt at kontakte den tidligere arbejdsgivers kunder.

Lønmodtageren skal dog være varsom, idet henvendelse kun må ske som led i en bredere henvendelse til flere potentielle kunder. Man må således ikke målrettet og systematisk kun henvende sig til de gamle kunder – det vil være illoyalt.

Det vil eksempelvis være en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis en lønmodtager sender en meddelelse om jobskifte KUN til arbejdsgiverens kunder. En generel annonce – eller et generelt opslag på egen facebookprofil vil efter min vurdering være lovlig.

Som lønmodtager må du også gerne servicere kunder fra din tidligere arbejdsgiver, hvis kunderne selv kontakter dig hos din nye arbejdsgiver.

Vil en arbejdsgiver forhindre, at kunder følger med den tidligere ansatte, må arbejdsgiveren sikre sig, at der aftales en egentlig kundeklausul. En kundeklausul skal fremgå af ansættelseskontrakten, og den skal overholde de regler, der gælder for arbejdsklausuler herunder begrænsninger i tidsmæssig udstrækning samt kompensation til lønmodtageren ved fratræden.

Har du spørgsmål til artiklen eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Dorthe Westerdahl på tlf. 70 70 16 09 eller mail