Vi skal skilles – skal vi dele vores pensioner?

Hvordan skal vores pensioner behandles ved separation og skilsmisse?

Skal vores pensioner deles?

Udgangspunktet ved separation/skilsmisse er, at hver ægtefælle udtager sine egne pensioner. Dog kun i det omfang, de kan betegnes som rimelige.

En rimelig pension er det, der svarer til en ”sædvanlig” pensionsopsparing set i forhold til ægtefællens uddannelse og erhverv. Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner er rimelige. Ægtefæller, der ikke er omfattet af en pensionsordning som led i ansættelsen, kan normalt indbetale tilsvarende regelmæssige pensionsbidrag til f.eks. en alders-, kapital-, rate- eller rentepension med den virkning, at en sådan pensionsordning også anses som rimelig.

Indbetaler du f.eks. et ekstra beløb sidst på året af hensyn til topskat, vil dette blive betegnet som en ekstra pension, der skal indgå i ligedelingen med din ægtefælle. Det er i den forbindelse uden betydning om ekstraindbetalingen sker på en separat ordning eller indbetales på samme ordning som de øvrige pensioner.

Har jeres ægteskab varet under 5 år, udtager I hver især alle jeres egne pensioner. Uanset om de er rimelige eller ej.

For den af jer der står dårligst pensionsmæssigt, er der to muligheder for at få kompensation

Kompensationsregler

For den af jer der står dårligst pensionsmæssigt, er der to muligheder for at få kompensation. Nemlig fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation.

Fællesskabskompensation

Reglen om fællesskabskompensation giver mulighed for kompensation, hvis man har ”ofret sig for fællesskabet.” Som eksempler hvis man har været på barsel, gået hjemme, været på deltid for at passe hus og børn eller været uden for arbejdsmarkedet i en periode for at følge manden i forbindelse med udstationering og af den grund har lidt et pensionstab. Det er dog et krav, at pensionstabet skal svare til mindst to fulde års pensionsindbetaling.

Rimelighedskompensation

Reglen om rimelighedskompensation giver mulighed for kompensation, hvis den ene ægtefælle står urimelig ringe pensionsmæssigt. Det er en betingelse, at jeres ægteskab har været længerevarende, hvilket er mindst 15 år. Ægteskabelig samliv forud for ægteskabet medregnes i visse situationer. Derudover vil man se på, hvor dårligt du står pensionsmæssigt samt sammenholde det med, hvordan din ægtefælle står pensionsmæssigt. Kompensationens størrelse fastsættes skønsmæssigt.

Kan vi aftale, at vi skal dele vores pensioner, og kan vi aftale at vores pensioner skal være særeje?

Ønsker I ikke, at ekstrapensioner eller ekstraindbetalinger skal deles i forbindelse med separation/skilsmisse kan der aftales særeje på ordningerne ved oprettelse af en ægtepagt. Aftales der særeje, skal du dog være opmærksom på, at reglerne om fællesskabskompensation og rimelighedskompensation vil blive sat ud af kraft.

Ønsker I, at jeres pensionsordninger skal deles, kan der tillige oprettes en ægtepagt herom. I skal dog være særligt opmærksom på, at der alene kan aftales deling af rate, kapital og alderspensioner, ikke livrenter.

Hvad koster det at oprette en ægtepagt om pensioner?

Rådgivning om oprettelse af ægtepagt vedrørende pensioner, udfærdigelse af ægtepagt samt lysning heraf vil typisk koste omkring 5.000,00 kr. inkl. moms. Hertil kommer udgiften til tinglysning af ægtepagten kr. 1.850,00.

Kontakt

Har du spørgsmål om oprettelse af pensionsægtepagt eller om pensioners behandling ved separation/skilsmisse så kontakt advokat Anne Kjærhus Mortensenam@ret-raad.dk eller på 89 15 25 00.

Artiklen er bragt første gang d. 06-08-2015.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.