Typiske fejl i testamentet om virksomheden

Har du husket at sikre dig og din virksomhed?

For en virksomhedsejer er det ofte magtpåliggende at sikre virksomhedens fremtid, typisk enten til fordel for en forretningspartner, en ægtefælle, eller i forhold til virksomhedsejerens børn. I denne artikel gennemgås nogle af de mest almindelige fejl i testamenter om virksomheder, og hvordan de kan undgås, så ens virksomhed er sikret bedst muligt i forhold til død. Husk også at sikre din virksomhedsdrift med en fremtidsfuldmagt for det tilfælde, at du skulle blive ude af stand til at råde i en periode f.eks. pga. sygdom, og husk at tænke forsikringer/pensioner ind når du sikrer virksomheden i forhold til død.

Klarhed, udløsningsret og umyndige børn

Et generelt problem, der ofte gør sig gældende, når der opstår tvister om arv er, at den der har oprettet testamentet ikke har sikret sig, at testamentet er tilstrækkeligt klart. Det er helt afgørende for bobehandlingen, for dine arvinger, og for muligheden for at kunne håndtere din virksomhed hurtigt og effektivt, at der ikke kan opstå tvivl om fortolkningen af testamentet. Et testamente skal fremstå klart og tydeligt, og det er vigtigt, at der er taget højde for alle tænkelige situationer.

Testator kan for eksempel have glemt at skrive, hvad der skal ske med arven, hvis ikke den tiltænkte arving overlever testator, eller med en overskydende arv, hvis en arving er begrænset til tvangsarven. Herefter kan de øvrige arvinger ende i en konflikt omkring fordelingen.

Eksempler

Et andet eksempel er på manglende klarhed er hvor testator blot har anført, at arven skal være arvingernes særeje uden at specificere, hvilken type særeje der er tale om og uden at anføre om arvingerne skal kunne ændre på dette.

Et tredje eksempel kan være, at der er lavet bestemmelser om, hvem der skal overtage virksomheden, men ikke taget højde for, at den pågældende ikke arver en værdi svarende til virksomhedens værdi. Medmindre der i så fald er skrevet ind i testamentet, at den pågældende skal have lov at udløse (indbetale rest kontant til boet) vil bestemmelserne og dermed det ønskede generationsskifte ikke kunne opfyldes.

Endelig ses det i forhold til virksomheder ofte, at der ikke (af gode grunde) er taget højde for hvad der skal ske, hvis virksomhedsejer dør alt for tidligt, og på et tidspunkt, hvor børnene, f.eks. stadig er umyndighed, og dermed som udgangspunkt ude af stand til at drive virksomheden videre. Der findes forskellige løsninger til at håndtere denne situation i testamentet, afgørende er at der er taget klart stilling.

Fremtidssikring

Ud over at det er vigtigt at testamentet er klart, er det også vigtigt, at det er fremtidssikring således, at der f.eks. er taget stilling til senere ægteskab, yderligere børn, ændring af virksomhedsstuktur, salg af virksomhed mv.

I tilslutning hertil er det naturligvis vigtigt, at testamentets indhold løbende revurderes, således det sikres at det hele tiden passer til den situation både du og virksomheden er i.

Har du spørgsmål til sikring af din virksomhed eller til oprettelse af testamente generelt så kontakt din lokale Ret & Råd advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.