Ugifte samlevende

Hvori består forskellene mellem at være gift og at leve papirløst sammen? Ofte dukker spørgsmålet først op, når der opstår konflikter, der synes uløselige. Det gælder både under samlivet og navnlig, når samlivet ophører, fordi parterne flytter fra hinanden, eller den ene part dør.

Overvejelser som ugifte samlevende

Vælger man at leve papirløst sammen/være ugifte samlevende, er det en god idé at sætte sig ind i, hvad fælles store beslutninger, som f.eks. det at købe bolig eller at stifte familie sammen, kan få af juridisk betydning.

Har I valgt at være ugifte samlevende, skal I overveje at få lavet en samejekontrakt ved erhvervelse af større ting, som f.eks. hus og bil, som tager stilling til, hvad der skal ske med de fælles indkøbte ting ved en eventuel samlivsophævelse. Med en samejekontrakt slipper I dermed for at løbe ind i uløselige konflikter, hvis I en dag vælger at gå fra hinanden. Det kan tilmed spare jer for en masse tid og penge. 

Samejeoverenskomst/samejekontrakt

I dag er der mange mennesker, der ejer et aktiv i sameje med en eller flere andre personer. Det kan være et ugift par, der ejer et hus eller en bil sammen, det kan også være søskende eller venner, der er gået sammen om at købe et sommerhus.

I alle tilfælde gælder det, at det er en rigtig god ide på forhånd at opstille nogle regler for, hvad der skal ske, hvis man ønsker at gå fra hinanden, eller hvis man ikke længere vil eje sommerhuset sammen. Det gør du ved at lave en samejekontrakt/samejeoverenskomst.

Hvad er en samejekontrakt/samejeoverenskomst?
En samejekontrakt eller samejeoverenskomst er i alt sin enkelthed et dokument, der regulerer samejeforholdet og ikke mindst samejeforholdets ophør, så der ikke er tvivl om noget på noget tidspunkt. En samejeoverenskomst reguleres således, hvordan der forholdes, hvis en part vil sælge sin andel, eller hvordan udgifterne løbende skal fordeles mellem ejerne. Samejeoverenskomsten kan også regulere brugsretten, altså f.eks. hvem må bruge huset i sommerferien osv. Uden en samejeoverenskomst/samejekontrakt kan det imidlertid være, at sagen ender i Fogedretten eller Skifteretten, eller at parterne fører sag mod hinanden, og det kan til gengæld gå hen og blive en rigtig dyr affære.