Ægtepagt

For de fleste nygifte par er det en fjern tanke, at ægteskabet måske en dag går i opløsning – men desværre viser statistikkerne, at det sker i rigtig mange tilfælde.

Måske er det den rigtige løsning for dig?

En af de ting, der skaber problemer og giver anledning til strid i forbindelse med skilsmisse, er selve fordelingen af de værdier og gældforpligtelser, man har. Ved at oprette en ægtepagt kan I selv præcist bestemme, hvem af jer der skal have hvad. I kan også på forhånd fastsætte et bestemt beløb, der skal eller ikke skal deles, hvis I en dag går fra hinanden.

En ægtepagt er en aftale mellem to personer i deres kommende eller nuværende ægteskab. En ægtepagt skal være skriftlig, og den skal underskrives såvel på papir som digitalt i personbogen ved tinglysningsretten. 

I en ægtepagt kan du specificere hvilke bestemte aktiver eller bestemte beløb, der skal deles eller ikke deles, og om det skal gælde både ved skilsmisse og dødsfald. I kan også oprette ægtepagt om bestemte aktiver, I måtte erhverve i fremtiden f.eks. arv, og I kan aftale, hvordan gældsforpligtelser skal behandles i tilfælde af separation eller skilsmisse. På den måde kan I indrette økonomien, præcis som I selv ønsker det.

Hvem skal indgå en ægtepagt?

Når man gifter sig, bliver alt, hvad man ejer, og alt, hvad man under ægteskabet erhverver, automatisk til delingsformue. Det er uden betydning, om værdierne stammer fra lønindkomst, værdistigninger, formueafkast eller gevinster – alt bliver delingsformue medmindre, der er oprettet ægtepagt. Det, man måtte modtage som arv eller gave, kan af giver være bestemt, skal være særeje, men er det ikke sket, omfattes sådanne beløb eller værdier også af delingsformuen.

Hvis I har børn fra tidligere ægteskaber, hvis en af jer ejer virksomhed eller er insolvent, eller hvis der er betydelig forskel på jeres formuer, er det før I bliver gift en god idé at få hjælp af en advokat til at etablere en ægtepagt, så der er helt klare linjer.

Det kan være ret uoverskueligt at lave en ægtepagt, og du skal være opmærksom på, at det kan være svært at finde ud af, hvad der hører hjemme i en ægtepagt, og hvad der hører hjemme i et testamente.Derfor er det en rigtig god idé at få hjælp og rådgivning fra en advokat, der har erfaring med ægtepagter og testamenter. Det har mange af Ret&Råds advokater, og du er altid velkommen til at kontakte din nærmeste Ret&Råd-advokat for en uforpligtende snak.