Retsmægling er et godt redskab i børnesager

I Danmark indførte man retsmægling som mediation inden for domsstolssystemet i 2008. I 2019 lavede Danske Advokater en undersøgelse om resultatet af retsmæglinger. Den viste, at to ud af tre sager forliges helt eller delvist ved retsmægling. På trods af de gode resultater bliver mediation fortsat ikke brugt særlig meget i børnesager ved domstolene.

Alternativ til retssag

Sager om børns bopæl, samvær og forældremyndighed starter i Familieretshuset. Der er ofte ventetid på op til et par måneder til første møde i Familieretshuset.  Den samlede sagsbehandling i Familieretshuset tager typisk fra nogle måneder op til et års tid. Det skaber nogle gange konflikter mellem forældrene.

Hvis parterne ikke selv finder en løsning med hjælp fra Familieretshuset, oversendes sager om bopæl og forældremyndighed til familieretten. Mange sager om samvær sendes også til familieretten til afgørelse.

Familieretten tilbyder retsmægling som alternativ til retssagen.

Det er frivilligt om parterne vil deltage, og mægling forudsætter at begge parter takker ja. Retssagen sættes på stand by, mens sagen forsøges løst via retsmægling. Lykkes retsmæglingen ikke, fortsætter sagen som en retssag, og parterne skal møde i retten, der til sidst afsiger en dom.

Hvad kan retsmægling i børnesager

En retsmægling foregår ved, at du placeres over for barnets anden forælder med en retsmægler/mediator for bordenden. Du har typisk også din advokat med til retsmæglingen. Den ene part lægger ud og fortæller om sin version af sagen. Den anden lytter. Herefter fortæller den anden part om sagen set fra sit perspektiv.

Der opstår ofte et rum, hvor parterne får talt sig ind til sagens kerne, der tit handler om mere og andet end barnets bopæl, samvær og forældremyndighed. Det kan være at sagen også handler om økonomi, hvor meget skal der betales i børnebidrag, hvilke fritidsinteresser skal barnet gå til, hvor skal barnet gå i skole osv.

Retsmægleren hjælper parterne med at se og forstå konflikten og hjælper parterne til at overveje mulige løsninger.

Ofte munder en mægling ud i, at parterne selv finder en løsning og indgår en aftale, der samtidig baner vejen for et bedre fremtidigt samarbejde. I en retsmægling vil der ofte ikke være en vinder og taber på samme måde, som hvis familieretten havde afsagt en dom.

En retsmægling tager typisk en halv dag. Ventetiden til en retsmægling er ofte kort i forhold til ventetiden til en hovedforhandling i retten.

Retsmægling i din sag

Derfor: Hvis du har en forældreansvarssag, der handler om dit barns bopæl, samvær eller forældremyndighed, så bed din advokat rådgive dig om muligheden for retsmægling i din sag. Måske finder du sammen med barnets anden forælder en hurtig og holdbar løsning til gavn for jeres barn og jer.

Hvis du har behov for rådgivning, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Læs mere i denne artikel om retsmægling generelt.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.