Medhjælpende ægtefæller – hvordan er du stillet og din ægtefælle stillet ved skilsmisse?

Når du som virksomhedsejer har din ægtefælle til at arbejde i din virksomhed, og I skal skilles, opstår der en lang række spørgsmål.

For det første opstår spørgsmålet om selve ansættelsesforholdets eksistens. Ofte er der ikke lavet en egentlig ansættelseskontrakt på ægtefællen, og ægtefællens rettigheder skal således indledningsvist afklares. Herunder skal det naturligvis afklares, om ægtefællen skal blive ved med at arbejde i virksomheden, eller om ansættelsesforholdet skal sluttes og i bekræftende fald hvordan. Hvis I vælger, at ansættelsesforholdet skal fortsættes, er det vigtigt, at der indgås en klar aftale om vilkårene herfor.

Spørgsmålet om afviklingen af ansættelsesforholdet spiller også en rolle i forhold til, om du som ejerægtefælle kan blive pålagt at skulle betale ægtefællebidrag til din tidligere ægtefælle.

Ægtefællebidrag

Spørgsmålet om ægtefællebidrag er et vilkår i forbindelse med separationen/skilsmissen.

Spørgsmålet om ægtefællebidrag er et vilkår i forbindelse med separationen/skilsmissen.

I forhold til ægtefællebidrag er udgangspunktet i praksis, at der skal ganske meget til for, at man bliver pålagt at betale ægtefællebidrag i situationer, hvor den anden ægtefælle selv er arbejdsdygtig. I visse tilfælde, fx hvor ægtefællen er været medarbejdede ægtefælle i din virksomhed, kan du imidlertid alligevel forvente at blive pålagt at betale ægtefællebidrag. Dette fordi der via ansættelsesforholdet kan siges at være tale om en sådan ”samlivsskade”, derved at den medarbejdede ægtefælle fra den ene dag til den anden står uden indtægt. I de tilfælde, hvor ansættelsesforholdet ophører, kan der således blive tale om et såkaldt overgangsperiodebidrag typisk på 1-3 år. Beløbsmæssigt vil fastsættelsen tage udgangspunkt i 1/5 af forskellen mellem jeres indtægt. Andet kan dog aftales.

Vær opmærksom på, at den der modtager bidraget skal betale skat heraf. Der er imidlertid mulighed for i forbindelse med bodelingen, at konvertere ægtefællebidraget til et skattefrit engangsbeløb. Drøft nærmere med din advokat om dette er relevant i jeres situation.

For ejerægtefællen kan afskedigelsen af en medhjælpende ægtefælle kan også have skattemæssige konsekvenser, blandt andet i relation til overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle. Det er således, at virksomhedsejeren kan overføre på til 50 % af overskuddet til den medarbejdende ægtefælle op til et maksimumbeløb. Dette forudsætter imidlertid, at der eksisterer et ægteskab ved årets slutning. Skilsmisse medfører at parterne pr. 1.1 i skilsmisseåret ikke længere er sambeskattede.

I forhold til bodelingen er det således også relevant at overveje ophørstidspunktet i forhold til skatten.

Har du brug for hjælp i forbindelse med en separation/skilsmisse eller bodeling, herunder i forhold til din virksomhed og værdiansættelsen heraf, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indicates required fields

Name
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.