Konfirmationsbidrag

Når to forældre er gået fra hinanden, og barnet skal konfirmeres, kan forældrene indgå en aftale om, hvordan udgifterne til konfirmationsafholdelsen deles. Såfremt det ikke er muligt at indgå aftale herom, er der mulighed for at søge om konfirmationsbidrag – denne ansøgning skal sendes til Familieretshuset.

Et konfirmationsbidrag er et engangsbidrag, som betales af den ene forælder til den anden forælder.

Fællesforældremyndighed versus eneforældremyndighed

I tilfælde, hvor den ene forælder har den fulde forældremyndighed over barnet, vil der som udgangspunkt blive fastsat et konfirmationsbidrag, hvis den pågældende forælder har haft udgifter til konfirmationen. Hvis den anden forælder har haft udgifter, tages der kun hensyn til dette, hvis der er indgået en aftale herom med eneforældremyndighedsindehaveren.

Når der er fælles forældremyndighed, kan begge forældre selv vælge, hvordan de vil opfylde forsørgelsespligten i anledning af konfirmationen. Det betyder, at der ikke kan fastsættes konfirmations-/beklædningsbidrag, hvis den anden forælder eksempelvis selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen eller tager/har taget barnet med på en ferierejse i anledning af konfirmationen, og forælderen derved skønnes at have opfyldt sin forsørgelsespligt.

Familieretshuset kan give afslag på en ansøgning om konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder har indbetalt til en børneopsparing, som er beregnet til at dækket udgifterne til konfirmationen og som kommer til udbetaling på tidspunktet for konfirmationen.

Frist for ansøgning

Såfremt du ønsker at søge om konfirmationsbidrag, er det vigtigt, at du ansøger senest dagen inden konfirmationen. Hvis der søges efter konfirmationen, vil ansøgningen blive afvist. Familieretshuset ønsker tidligst at modtage din ansøgning tre måneder før konfirmationen.

Bidraget er tre gange normalbidragets grundbeløb – beløbet kan trækkes fra i skat. Omvendt skal der ikke svares skat af konfirmationsbidraget.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Børn & samvær og Skilsmisse kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Læs også brochurerne Samvær & forældremyndighed og Separation og skilsmisse.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.