Hvordan sikrer man sig mod misbrug, og hvad gør du, hvis du formoder, der finder misbrug sted?

Reglerne om fremtidsfuldmagter har nu været i kraft 2 år, og vi begynder at se de første erfaringer hermed. Dagligt oprettes ca. 60 fremtidsfuldmagter. Foreløbig er omkring 150 fuldmagter sat i kraft i Familieretshuset. Vær opmærksom på risikoen for misbrug.

Hvordan sikrer man sig mod misbrug af fremtidsfuldmagten?

Pas på misbrug af fremtidsfuldmagten. Det er vigtigt, at indholdet af fuldmagten overvejes nøje, og at rammerne for fuldmagten specificeres, så der ikke opstår tvivl om rækkevidden, hverken for den, der skal råde i henhold til fuldmagten, eller i forhold til dem, der skal rådes i forhold til f.eks. myndigheder, banker etc.

Overvej eksempelvis:

  • Skal fuldmagten f.eks. kunne anvendes til at give gaver? Hvis ja, hvilke gaver og til hvem?
  • Skal fuldmagten kunne bruges til at generationsskifte virksomhed eller sommerhus?
  • Skal fuldmagten kunne delegeres videre til andre?
  • Hvordan skal fuldmagten forholde sig til evt. andre udstedte fuldmagter?

Jo mere klar fuldmagten er, des mindre er risikoen for misbrug hhv. mistanke for misbrug, og jo større er sandsynligheden for, at den derved vil kunne virke efter dens formål, nemlig at det ikke bliver relevant med et værgemål.

Jo mere klar fuldmagten er, des mindre er risikoen for misbrug

En anden overvejelse i forhold til at skabe tryghed omkring fuldmagten, og dermed at hindre misbrug hhv. hindre mistanke, er, at indsætte et såkaldt privatretligt tilsyn, som kan holde øje med, hvordan fuldmagten anvendes. Hvis man f.eks. har tre børn, og et barn bor tæt på og hjælper med alt det praktiske, er det værd at overveje, at barnet tæt på indsættes som ene-fuldmægtig, mens de andre får en tilsynsfunktion.

Derved sikrer man:

  1. at risikoen for misbrug mindskes
  2. at de øvrige børn føler sig trygge ved, at det er barn nr. et, der har fuldmagten  
  3. at den der har fuldmagten ikke risikerer mange år efter at blive anklaget for misbrug, da alle netop hele tiden har været bekendt med de væsentlige dispositioner.

Kunne man ikke i stedet have indsat alle tre børn som fuldmægtige? Principielt jo, men det vil betyde, at alle tre skulle være enige om at sætte fuldmagten i kraft. Hertil kommer også, at disse i henhold til loven hver især vil kunne råde fuldt ud, hvilket vil kunne give en større risiko med konflikter. Ønsket med fremtidsfuldmagten er jo netop, at det skal være et praktisk alternativ til værgemål, hvor man selv bestemmer hvem der skal råde, og på hvilke vilkår. En klar fuldmagt sikrer, at der ikke opstår tvivl, og den begrænser således risikoen for tvister.

Hvad skal jeg gøre, hvis der rent faktisk sker misbrug af fremtidsfuldmagten?

Reaktionen i forhold til en fuldmagt, som man mener bliver misbrugt, er afhængig af, om fuldmagtsgiver stadig er i live. I fald, dette er tilfældet, kontaktes Familieretshuset med anmodning om, at de undersøger forholdet nærmere og i sidste ende tilbagekalder fuldmagter. Er der behov for det, kan der herefter startes en erstatningssag mod den, der har haft fuldmagten.

Hvis misbruget først opdages i forbindelse med fuldmagtsgiverens død, er den eneste reaktion en erstatningssag.

Har du spørgsmål til oprettelse af fremtidsfuldmagt eller til misbrug af fuldmagt, så kontakt din lokale Ret&Råd Familieretsadvokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.