Hvordan fungerer et værgemål?

Danske advokater logo

Hvis en person er svækket, kan der være behov for at indsætte en værge til økonomiske eller personlige dispositioner. En svækkelse kan være demens eller alvorligt svækket helbred. Men hvordan sker det, og hvad er betingelserne?

Hvad er et værgemål?

Når der etableres værgemål for en person, betyder det, at personen får en værge, som handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet. Det kan være økonomiske og/eller personlige forhold.

Hvem kan søge om værgemål?

Det er typisk personen selv, der ønsker at komme under værgemål eller personens ægtefælle, børn, søskende, samlever eller andre nære pårørende, der ansøger om værgemål.

Værgemål fungerer ofte bedst i de tilfælde, hvor personen selv har ønsket at komme under værgemål og hvor værgen i praksis fungerer som en støtte og hjælp for personen, der er under værgemål. Det kan dog være nødvendigt at ansøge om værgemål, selvom det sker mod personens vilje eller personen på grund af mental svækkelse ikke forstår, at der ansøges om værgemål – ganske enkelt fordi der er et konkret behov for det.

Betingelserne for at iværksætte et værgemål er ikke helt så strenge, hvis personen selv ansøger om at komme under værgemål, som hvis der ansøges om værgemål uden personens medvirken.

Der skal være et behov for værgemål

Det er en betingelse for at få en værge, at man har et aktuelt behov.

Det betyder, at der skal være konkrete opgaver og beslutninger, der ikke kan træffes eller gennemføres, på grund af personens helbredsmæssige forhold, f.eks. demens, alvorligt svækket helbred eller hvis personen er psykisk udviklingshæmmet. Det er ikke nok, at man blot ønsker at få en mental svækket person under værgemål, hvis der ikke er et konkret behov for det.

Typiske situationer, der fører til ansøgning om værgemål er:

  • Kommunen kræver, at en pårørende søger om værgemål, hvis personen skal fortsætte med at hjælpe med at søge ydelser efter sociallovgivningen
  • Banken kræver legitimation i form af værgebeskikkelse, hvis personen skal fortsætte med at bistå med økonomiske dispositioner
  • en svækket person skal sælge sin faste ejendom, men kan ikke selv skrive under på skødet
  • en svækket person skal have hjælp til at underskrive lejekontrakt vedr. beskyttet bolig

Samværgemål

Der findes en særlig form for værgemål, der kaldes økonomisk samværgemål. Det skal personen selv søge om.

Man kan søge om et samværgemål, hvis man har brug for hjælp til at administrere sin økonomi pga. svækket helbred eller lignende tilstand

Et økonomisk samværgemål forudsætter, at personen fungerer så godt, at den pågældende kan samarbejde med sin samværge om økonomien.

Ansøgningsprocessen

Du skal sende ansøgning om værgemål til Familieretshuset.

Familieretshuset behandler ansøgningen, iværksætter værgemålet og beskikker en værge.

Der gælder det hovedprincip, at et værgemål ikke må være mere omfattende end nødvendigt, Familieretshuset vil derfor under behandlingen af ansøgningen vurdere i hvilket omfang og indenfor hvilke områder, der konkret er behov for en værge.

Familieretshuset fører i de fleste tilfælde tilsyn med værgen.

Du kan finde mere information om hvordan du ansøger om værgemål på www.familieretshuset.dk

Et alternativ til værgemål: Fremtidsfuldmagten

En fremtidsfuldmagt er et relevant og praktisk alternativt til værgemål.

Så længe du er frisk og kan handle fornuftsmæssigt, kan du oprette en fremtidsfuldmagt, der på mange måder minder om et værgemål, hvis den sættes i kraft.

Fremtidsfuldmagten registreres elektronisk og sættes kun i kraft, hvis du på et tidspunkt bliver svækket mentalt, så du har behov for at andre varetager dine økonomiske og/eller personlige interesser.

I en fremtidsfuldmagt kan du selv bestemme, hvem der skal have fuldmagt til at handle på dine vegne, ligesom du kan bestemme omfanget og indholdet af fuldmagten

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.