Hvem må jeg give afgiftsfrie gaver og hvor meget?

Sidst på året kommer der ofte mange spørgsmål om grænserne for afgiftsfrie gaver, og hvem der må gives sådanne gaver til. Nedenfor får du reglerne i boafgiftsloven om afgiftsfrie gaver gennemgået kort.

Denne artikel er ajourført i 2024

Afgiftsfrie gaver

Årligt kan der gives afgiftsfrie gaver til en række nære familiemedlemmer. Beløbets størrelse afhænger af, hvilket relationen til det pågældende familiemedlem.

Ægtefælle

I forhold til ægtefælle kan der frit gives gaver. Der er ingen gaveafgift mellem ægtefæller. Gaver mellem ægtefæller skal ikke registreres nogen steder. Før 1.1.2018 var der et krav om, at der skulle oprettes ægtepagt for at gaven var gyldig. Dette krav er pr. 1.1.2018 ophævet.

Børn

Forældre må give deres børn 74.100 kr. i 2024 (69.500 kr. i 2022) afgiftsfrit årligt. Hver af forældrene kan give barnet afgiftsfrie gaver, og derfor samlet 148.200 kr. årligt (i 2021). Du skal være opmærksom på, at hvis begge forældre giver 74.100 kr. hver, skal gaverne gives fra hver jeres formue. Det forudsætter altså, at det ikke er den ene forælder, der ejer hele formuen.

Stedbørn, børnebørn og oldebørn

Det samme afgiftsfri beløb, som kan gives til børn, kan også gives til stedbørn (ægtefælle eller tidligere ægtefælles børn), børnebørn og oldebørn. Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke er gift med din samlever, betragtes din samlevers særbørn ikke som dine stedbørn.

Svigerbørn

Hvis dit eget barn er i live, må du give dit svigerbarn 25.900 kr. i 2023 årligt. (24.300 kr. i 2022) Hvis dit eget barn er afgået ved døden, må du give dit svigerbarn 74.100 kr. årligt i 2024. (69.500 kr. i 2022). Gives der en afgiftsfri pengegave fra begge svigerforældre, skal gaverne gives fra hver jeres formue.

Bofælle/samlever

Du må give 74.100 kr. i 2021 (69.500 kr. i 2022) til en bofælle, hvis I har haft samme bopæl i 2 år. I skal bo sammen, når gaven gives. Hvis jeres samliv er ophørt på grund af fx plejehjem eller anden institution, må du stadig give 74.100 kr., hvis i før samlivets ophør, har boet sammen i mere end 2 år.

Formkrav og særeje

Der er ikke krav til registrering af gaven. Hvis gaven skal gives som særeje, skal dette dog bestemmes samtidig med at gaven gives og bør af bevismæssige hensyn ske skriftligt ved et gavebrev.

Hvis du f.eks. har lånt dit barn nogle penge, og gaven gives ved at lånet nedskrives med gavebeløbet, er det endvidere et krav, at det anføres med dato og underskrift på lånedokumentet, at lånet pr. den x.x.xxx er nedskrevet med x kr., så restgælden herefter udgør Y.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.