Husk gavemomentet, når du generationsskifter

Når du generationsskifter din virksomhed, skal du være opmærksom på reglerne for gavegivning. Ægtefælleloven fra 2018 indførte regler, der var en væsentlig ændring i forhold til tidligere. Gavegiveren kan nu sikre sig, at virksomheden bliver modtagerens særeje selv ved en forholdsmæssig lille gave.

Særejebestemmelser ved generationsskifte

Familiegenerationsskifte af såvel en fast ejendom, som en virksomhed, sker ofte ved en hel eller delvis gaveoverdragelse. Det vil sige, at erhververen modtager aktivet, eller en del heraf, som en gave fra overdrageren.

Når overdragelsen sker delvist ved gave vil det oftest være sådan, at erhververen modtager en del af ejendommen som gave og resten ved enten ny gældsoptagelse evt. som et anfordringsgældsbrev eller ved overtagelse af overdragerens gæld.

Når man giver en gave, har man som gavegiver ret til at bestemme, at gaven skal være modtagerens særeje. Det kan fx være bestemt, at ejendommen eller virksomheden skal være modtagerens fuldstændige særeje eller kombinationssæreje. Hvis ikke gavemodtager har givet lov til det, kan særejebestemmelsen ikke efterfølgende ændres.

Givers mulighed for at bestemme særeje når overdragelse kun delvist sker ved gavegivelse

Spørgsmålet har imidlertid været, hvor stor bestemmelsesret gavegiver har, når alene en del af overdragelsen sker om en gaveoverdragelse. Altså, kan der alene bestemmes særeje på den del, der er gave, eller på hele ejendommen/virksomheden.

Dette har en stor betydning i forhold til, hvad der skal deles ved modtagerens eventuelle separation/skilsmisse.

Indtil 1.1.2018

Indtil 1.1.2018 var reglerne sådan, at for at modtager kunne lade hele aktivet blive til særeje, krævede det, at der var et væsentligt gavemoment. Gavens størrelse skulle således være væsentlig i forhold til den samlede værdi af fx ejendommen. Hvis ikke gavemomentet var væsentligt ville alene gaven være omfattet af særejet og resten af ejendommen ville være delingsformue.

Efter 1.1.2018

1.1.2018 trådte ægtefælleloven i kraft. Med denne blev indført en ny regel om sammenblanding i § 24 stk. 2. Det indebærer, at i et tilfælde, hvor et aktiv overdrages ved en delvis gave, hvor gavegiver har bestemt, at gaven skal være særeje, og hvor den resterende del af aktivet overdrages ved enten gældsovertagelse eller ved at modtageren optager et nyt lån, så bliver hele aktivet omfattet af giverens særejebestemmelse. Dette gælder uanset hvor lille gaven er i forhold til den samlede værdi af ejendommen – der stilles således ikke længere krav til gavens størrelse.

Der er altså tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere, fordi gavegiver nu kan sikre sig, selv ved en forholdsmæssig lille gave, at ejendommen bliver modtagerens særeje. Dette er meget relevant, hvis modtageren af gaven (fx ejendommen eller virksomheden) er giverens børn, idet giveren hermed har mulighed for at sikre, at ejendommen forbliver barnets og at værdien af denne ikke skal deles i det tilfælde, at barnet bliver skilt.

Denne særejebestemmelse vil således medføre, at barnet ikke selv behøver at sikre sig i tilfælde at indgåelse af ægteskab ligesom denne særejebestemmelse vil gælde i alle barnets fremtidige ægteskaber.

Har du behov for rådgivning om gaver/ gaveoverdragelse, eller om generationsskifte i øvrigt, så kontakt din lokale Ret&Råd-advokat.

Download vores brochure om generationsskifte

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.