Arv ved separation og skilsmisse

Udgangspunktet er, at du og din ægtefælle arver hinanden, når I er gift. Men hvad sker der i forhold til arveretten, hvis I bliver separeret eller skilt? Hvad gælder i mellemperioden, altså hvis en af jer afgår ved døden, efter der er ansøgt om separation/skilsmisse, men inden bevilling er modtaget?

Bortfald af arveretten

Ifølge arvelovens regler bortfalder arveretten mellem jer som ægtefæller, når I modtager separations- eller skilsmissebevillingen, eller opnår endelig dom til separation eller skilsmisse.

Men hvis en af jer afgår ved døden i den periode, der er mellem I anmoder om separation eller skilsmisse, og indtil i opnår bevilling eller endelig dom – den såkaldte ”mellemperiode”, så forholder det sig anderledes med arveretten.

Det følger nemlig af arvelovens regler, at arveretten mellem ægtefæller, der endnu ikke har opnået bevilling til separation eller skilsmisse, eller endelig dom til samme, ikke er bortfaldet.
Dette gælder både i tilfælde, hvor I har ophævet samlivet på grund af en uoverensstemmelse – også selvom denne samlivsophævelse har varet flere år, og i det tilfælde, hvor I har taget skridt til en separation eller skilsmisse ved at indgive anmodning om separation/skilsmisse, men endnu ikke har modtaget bevilling/dom.

Det betyder således, at i et tilfælde, hvor I har anmodet Familieretshuset om separation eller skilsmisse, vil arveretten mellem jer stadig bestå, i denne ”mellemperiode”, og I arver derfor hinanden.

I forhold til udbetalinger fra pensioner og forsikringer vil det helt klare udgangspunkt også være, at når I har modtaget bevilling/dom om separation/skilsmisse bortfalder retten til at modtage udbetaling i anledning af den andens død. Dette uanset, om I skulle have indsat hinanden med navns nævnelse som begunstiget.

Har I indsat hinanden som navngiven begunstiget, og dør en af jer i mellemperioden, vil den anden uanset indgivelse af anmodning om separation/skilsmisse modtage udbetalingen.

Har I ikke indsat hinanden som navngiven begunstiget vil udbetaling ved død ske til nærmeste pårørende, som på førstepladsen vil være ægtefælle. Dette medmindre anden følger af ”særlige omstændigheder”. Ifølge retspraksis vil det, at der er indgivet en anmodning om separation/skilsmisse, som udgangspunkt ikke være en særlig omstændighed.

Hvad kan man gøre for at undgå dette?

For at undgå at udbetaling hhv. i forhold til arv og i forhold til forsikringer/pensioner i denne mellemperiode tilgår din kommende ex ægtefælle, og for at undgå uklarhed om hvilke ønsker du har, er det vigtig, at du klart tager stilling. Altså, hvad der skal ske med dine midler, hvis du afgår ved døden i denne ”mellemperiode”.

I forhold til forsikringer/pensioner sker dette ved, at du kontakter forsikrings/pensionsselskabet og orienterer om, hvem der skal være begunstiget.

I forhold til arv bør du oprette et testamente – naturligvis samtidig et testamente der tager højde for, hvad der skal være gældende efter den såkaldte ”mellemperiode”.

Kontakt din lokale Ret&Råd-advokat, hvis du har spørgsmål til arven i forbindelse med din separation eller skilsmisse, eller hvis du skal have oprettet et testamente.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.