Advokatsekretær Gitte Kahr Advokatsekretær Gitte Kahr

Gitte Kahr

Advokatsekretær


Ret&Råd Grønbæk & Huuse - Randers Afdelingen i Randers
Rådhustorvet 4
8900 Randers
+45 89 15 25 00

E-mail: gk@ret-raad.dk Telefon: +45 89 15 25 21