Er retsmægling og mediation det samme?

Ved retsmægling anvendes samme teknikker som ved mediation, men sagen er allerede anlagt ved Retten. Hvis dommeren mener, at den anlagte retssag er egnet til retsmægling, vil dommeren afklare om parterne ønsker at deltage i retsmægling.

Læs mere om forskellen her
Hvad er konfliktmægling og mediation?
Konfliktmægling kan være nødvendigt i tilspidsede situationer. Den såkaldte mediator guider parterne igennem et forløb for at finde en løsning på konflikten, som alle parter kan acceptere.
Læs mere om konfliktmægling og mediation her
Hvordan foregår en mediation?
En mediation går igennem fem faser, der går fra indledningen over afgrænsning af problemet, løsning, forhandling og afslutning. 
Læs mere om, hvordan en mediation foregår her
Principper ved mediation/konfliktmægling

Mediationsforløbet er baseret på uformelle samtaler, som er frivillige, upartiske og fortrolige. Mediatorens rolle er, at være et neutral bindeled mellem parterne i konflikten.

Læs mere om mediationsprincipperne her
Er retsmægling og mediation det samme?

Ved retsmægling anvendes samme teknikker som ved mediation, men sagen er allerede anlagt ved Retten. Hvis dommeren mener, at den anlagte retssag er egnet til retsmægling, vil dommeren afklare om parterne ønsker at deltage i retsmægling.

Læs mere om forskellen her
Hvad koster en mediation?
Udgangspunktet er, at hver part betaler halvdelen af mediators honorar. Andet kan naturligvis aftales mellem parterne, men prisen afhænger af, om det for private eller erhverv.
Læs mere her
Fri proces

Står du over for en retssag, kan de være værd at undersøge, om du kan få fri proces. En retssag kan være dyr, og derfor kan det have en stor økonomisk betydning for dig om du kan få fri proces eller ej.

Læs mere her