Fri proces i børnesager

Reglerne for fri proces i børnesager afviger fra reglerne om fri proces i øvrige sager.

I sager om forældremyndighed eller bopæl, kan man ligesom i øvrige sager søge fri proces.  Her skal alene indkomstgrundlaget hos forælderen medtages. Det betyder, at såfremt man er samlevende eller gift, så er samleverens eller ægtefælles indkomst uden betydning for sagen.

I børnesager er det som udgangspunkt Retten der meddeler fri proces, og således ikke Civilstyrelsen.

I sager for forældremyndighed eller bopæl skal man blot indlevere sin årsopgørelse til retten, hvorefter de tager stilling til om de økonomiske betingelser er opfyldt.

Hvis du er sagsøger i en sag om ændring af en tidligere aftale eller afgørelse om forældremyndighed (hvor du nu ikke har andel i forældremyndigheden) eller om barnets bopæl, kan du kun få fri proces, hvis Civilstyrelsen vurderer, at du har udsigt til at vinde sagen.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

*” indikerer påkrævet felt

Navn
Postnummer*
Samtykke*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.