Tingskade

Hvis du har fået ødelagt ejendele og genstande ved en ulykke, kan du kræve dem erstattet. Du får dog ikke nødvendigvis erstatning svarende til udgiften til køb af en ny tilsvarende genstand.

Hvem kan du rette din erstatning mod?

Hvis du har været ude for en ulykke og har pådraget dig en personskade f.eks. ved trafikulykke, kan du kræve erstatning for denne ulykke af den ansvarlige skadevolder.

Hvis du har fået ødelagt ejendele og genstande ved ulykken, er der tale om en tingsskade. Denne skade kan du også kræve erstattet. Det gælder f.eks. beskadiget tøj, briller, mobiltelefon, ur m.m.

Erstatningskravet for tingskade skal rettes mod den ansvarlige skadevolder og dennes ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen kan være den generelle ansvarsforsikring eller være knyt-tet op på en enkelt genstand, f.eks. bil, båd m.m.

Hvis skadevolderen har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, vil vedkommendes ansvarsforsikring ikke dække, og skadevolderen skal derfor selv dække skaden.
Skaden på de ødelagte genstande skal udmåles svarende til tabet uden forbedring. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får erstatning svarende til udgiften til et køb af en ny tilsvarende genstand, men alene til den værdi, som genstanden har.

Har du et spørgsmål til vores advokater?

"*" indikerer påkrævede felter

Navn
Postnummer*
Tilmeld dig vores nyhedsbreve
Samtykke*
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.