Skal jeg betale boafgift i Danmark af min arv modtaget fra udlandet?

Når man arver i Danmark, skal der som udgangspunkt betales en boafgift på 15 pct. og afhængigt af tilhørsforholdet til den afdøde en yderligere tillægsafgift på 25 pct. af rest til staten.

Denne boafgift skal betales, når man arver fra en person, der er bosiddende i Danmark på dødstidspunktet. Afgiften indtræder ved vedkommendes død.

Spørgsmålet er: Hvad skal der ske, når man arver fra en person, der er bosiddende i udlandet?

Af boafgiftsloven fremgår, at hvis man arver fra en person, der er bosiddende i udlandet, er arven som udgangspunkt fritaget fra afgift til den danske stat.

Dette betyder, at hele den afdødes formue som udgangspunkt er undtaget fra dansk afgift, hvis afdøde ikke havde bopæl her i landet. Der gælder dog nogle få undtagelser til dette:

  1. Der skal betales boafgift af arv, hvis afdøde havde fast ejendom i Danmark, da vedkommende døde.
  2. Der skal betales boafgift af arv, hvis afdøde havde en formue tilknyttet til et fast driftssted i Danmark.
  3. Der skal betales boafgift af arv, hvis afdødes formue er omfattet af et skifte her i landet, idet den del af formuen, der er en del af skiftet i Danmark, således vil være omfattet af den afgift, der skal betales til staten i henhold til boafgiftsloven.

Disse regler for arv gælder uanset om afdøde er dansk statsborger eller er udenlandsk statsborger; nationaliteten betyder altså ikke noget. Ej heller arvingens bopæl har nogen betydning i forhold til, om der skal betales afgift i Danmark.

Det afgørende for vurderingen af, om der skal betales afgift i Danmark eller ej, er altså, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C og Randers.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.