Skal børnene altid inddrages?

Barn i køkken

I forbindelse med familieretslige sager opleves tit forældre, der ønsker at skåne deres børn mod at blive inddraget i sagen mellem forældrene. I disse sager er det normalen, at børn af en vis alder skal til en samtale ved en børnesagkyndig eller ved dommerkontoret.

Barnets perspektiv skal belyses

Der findes i forældreansvarslovens § 34 en regel om, at barnets perspektiv skal belyses i sager, der omhandler forældremyndighed, bopæl eller samvær. Dette betyder altså, at man skal sørge for at høre børnene i disse sager, hvilket normalvis sker ved en børnesamtale eller indhentning af en børnesagkyndig undersøgelse.

Kan man undlade at inddrage børnene?

Problemstillingen om hvorvidt man kan undlade dette, har været prøvet i en afgørelse afsagt af Højesteret, hvor et forældrepar var enige om at undlade at gennemføre børnesamtale eller indhente en børnesagkyndig undersøgelse. Der blev ikke indhentet udtalelser fra hverken skole og institutioner. Højesteret besluttede, at sagen skulle genoptages for at gennemføre en børnesamtale med børnene.

Højesteret begrundede deres beslutning med, at børnene havde en alder, hvor de som udgangspunkt skal tilbydes at komme til orde i en sag om ophævelse af fælles forældremyndighed.

Selvom man kan have sympati for ønsket om at skåne barnet, er det derfor udgangspunktet, at man ikke kan aftale sig fra dette.

Er der andre muligheder?

Der står direkte i § 34, at belysning af barnets perspektiv kan ske via børnesamtaler, børnesagkyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Der åbnes dermed op for, at det i visse situationer kan være tilstrækkeligt at belyse barnets perspektiv på en anden måde end børnesamtaler eller børnesagkyndige undersøgelser.

Kan udtalelser være nok?

Der foreligger bl.a. en sag, hvor byretten i samråd med forældrenes advokater fik indhentet en udtalelse fra en 17-årig drengs skole, hvilken alle var enige om var tilstrækkelig til at belyse barnets perspektiv.

Det må dog tilføjes, at barnets alder i ovenstående situation har haft en betydning, da det næppe har den store relevans at iværksætte de store undersøgelser for en 17-årig.

Der åbnes i § 34, stk. 2 op for tilsidesættelse af forpligtelsen til direkte inddragelse af barnet ved børnesamtale eller børnesagkyndig undersøgelse, hvis dette anses for at være til skade for barnet eller unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Det betyder altså, at det er muligt i nogle situationer kun indirekte inddrage barnets perspektiv via fx udtalelser fra psykolog, egen læge eller lignende. Dette kan være i sager med meget højt konfliktniveau mellem forældrene eller fx i sager om mindre reguleringer til samværsaftalen, hvor barnets perspektiv måske ikke er relevant.

Få advokathjælp til forældremyndighed

På Ret&Råds hjemmeside kan du læse mere om Børn, Samvær & Forældremyndighed, eller download vores brochure “Samvær & Forældremyndighed” skrevet af Ret&Råds familieadvokater. Du kan også læse flere artikler i kategorien Børn & Samvær eller finde og kontakte din nærmeste Ret&Råd medarbejder.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.