Er retsmægling og mediation det samme

Er retsmægling og mediation det samme?

Retsmægling bruger samme teknikker som konfliktmægling (mediation), og den er ligeledes frivillig.

Ved retsmægling anvendes samme teknikker som ved mediation/konfliktmægling, men sagen er allerede anlagt ved retten. Hvis dommeren mener, at den anlagte retssag er egnet til retsmægling, vil dommeren afklare om parterne ønsker at deltage i retsmægling.

Da retsmægling bygger på samme principper som mediation, er deltagelse frivillig, og en afvisning af at deltage er uden betydning for sagens videre behandling i retten, herunder sagens endelige resultat.

Ønsker begge parter at deltage i retsmægling henvises sagen til en retsmægler. Dette kan enten være en dommer eller en advokat, der er uddannet mediator. Find din nærmeste Ret&Råd-mediator her. Hvis sagen ikke løses ved retsmægling, fortsætter sagen i retten.

Hvad er konfliktmægling og mediation?
Konfliktmægling kan være nødvendigt i tilspidsede situationer. Den såkaldte mediator guider parterne igennem et forløb for at finde en løsning på konflikten, som alle parter kan acceptere.
Læs mere om konfliktmægling og mediation her
Hvordan foregår en mediation?
En mediation går igennem fem faser, der går fra indledningen over afgrænsning af problemet, løsning, forhandling og afslutning. 
Læs mere om, hvordan en mediation foregår her
Principper ved mediation/konfliktmægling

Mediationsforløbet er baseret på uformelle samtaler, som er frivillige, upartiske og fortrolige. Mediatorens rolle er, at være et neutral bindeled mellem parterne i konflikten.

Læs mere om mediationsprincipperne her