Mediationsprincipper

Mediationsprincipper

Mediationsforløbet er baseret på uformelle samtaler, som er frivillige, upartiske og fortrolige. Mediatorens rolle er, at være et neutral bindeled mellem parterne i konflikten.

Selve mediationen foregår ganske uformelt. Processen hviler på en række grundlæggende principper, som forud for mediationen, også kendt som konfliktmægling, skal accepteres af jer som parter.

Grundlæggende principper for mediation

Frivillighed

Ved frivillighed forstås, at såvel parterne som mediator til enhver tid er berettiget til at afslutte mediationen.

Upartisk

Mediator skal være neutral, uafhængig og upartisk. Det vil sige, at mediator ikke må have kendskab til parterne eller sagen på forhånd. Dette afklares af mediator forud for mediationen.

Fortrolighed

De oplysninger, der kommer frem under mediationen er fortrolige. Ingen - hverken jer som parter, jeres eventuelle partsadvokater eller mediator - må videregive de oplysninger, som kommer frem under mediationen. Denne fortrolighed gælder også i forhold til en efterfølgende retssag eller voldgiftssag. Af samme grund tages der heller ikke referat under mediationen. Eneste nedskrevne dokument, der kan fremkomme via mediationen vil således være jeres egen skriftlige aftale i tilfælde af, at I når til en løsning og ønsker at skrive denne ned.

Når I vælger at deltage i et mediationsforløb, er det vigtigt, at I er opmærksom på, at mediation ikke er en juridisk baseret forhandling. Mediator er således ikke forpligtet til at komme med sin juridiske opfattelse af sagen. Mediators opgave er at strukturere og styre processen. Dette betyder også, at resultatet af en mediation udmærket kan afvige fra det, der ville være blevet resultat af en dom eller en voldgiftskendelse. Mediator er ikke dommere i sagen, men skal virke som en hjælp for jer som parter til selv at forsøge at forhandle en løsning på jeres konflikt.

Artikler relateret til mediation og konfliktløsning

Mediation i erhvervssager

Konfliktmægling, mediation, retsmægling - mange navne, der alle dækker over en metode, der giver redskaber til at løse sin konflikt selv.
Af Anne Broksø Advokat (H)

Konfliktmægleren kan hjælpe med en svær bodeling

Det er langt fra altid, man ser ens på, hvordan formuen skal deles, når man står over for at blive separereret eller skilt. Det kan betyde, at man ender i skifteretten, men der faktisk muligt at undgå at konflikterne løber løbsk. Hvis man allierer sig med en uddannet konfliktmægler, en såkaldt mediator, kan bodelingen blive mindre tidskrævende og opslidende.
Af Betina Boysen Advokat

Har I brug for konfliktmægling til fordeling af arven?

En arvesag handler ikke kun om penge og paragraffer. Det handler ofte også om følelser. Arvingernes tidligere indbyrdes forhold har stor betydning for håndteringen af alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med dødsbobehandlingen. Tit bliver familiemedlemmer overrasket over hinandens reaktioner, og det kan give behov for konfliktmægling.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat