Få hjælp af en advokat til ægtefællebidrag

Kan jeg få ægtefællebidrag ved separation eller skilsmisse?

I forbindelse med en separation eller skilsmisse, skal ægtefællerne bl.a. tage stilling til, om der er en af ægtefællerne som har bidragspligt over for den anden og i så fald også ægtefællebidragets størrelse.

Har du spørgsmål, kan du ringe til os på tlf. +45 70 20 70 70 eller finde din lokale Ret&Råd advokat via vores kort. Du kan også læse mere om skilsmissebodeling og ægtefællebidrag i vores brochure om Separation & Skilsmisse

Så længe man er gift, har man pligt til at forsørge hinanden, men denne forsørgelsespligt ophører i forbindelse med separation eller skilsmisse, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, eller undersøge om der skal betales ægtefællebidrag.

Såfremt man er enige om, at der skal betales ægtefællebidrag fra den ene ægtefælle til den anden, er det muligt selv at indgå aftale om ægtefællebidragets størrelse og længde.

Er man ikke enige om bidragets størrelse, kan dette fastsættes af Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Kan man ikke blive enige om, hvor lang tid der skal betales ægtefællebidrag, kan dette afgøres af retten.

Hvad afgør størrelsen af ægtefællebidraget?

Ved fastsættelsen af bidragets størrelse er udgangspunktet, såfremt begge parter har en almindelig indtægt, at dette vil udgøre en femtedel af forskellen på jeres indtægter.

Er forskellen mellem indtægterne meget lille, vil Familieretshuset ofte fastsætte bidraget til 0 kr. Ved vurderingen af bidragets størrelse skal der også tages højde for, om den der modtager ægtefællebidraget udnytter sin erhvervsevne fuldt ud. Hvis en af ægtefællerne kun arbejder deltid, men reelt sagtens kunne arbejde fuld tid, vil dette have betydning for fastsættelsen af ægtefællebidraget størrelse.

Såfremt den som skal modtage ægtefællebidrag tjener mellem 280.000 og 320.000 kr., fastsættes ægtefællebidraget som udgangspunkt også til 0 kr., medmindre den ægtefælles som skal betale bidraget har en meget høj indtægt.

Man kan derfor bruge nedenstående tommelfingerregel ved vurderingen af, om der vil blive fastsat bidrag:

Bidragets størrelse fastsættes med udgangspunkt i, at den som modtager bidraget, inkl. ægtefællebidraget, har en maximal indtægt på mellem 280.000 og 320.000 kr. I de situationer, hvor den som skal modtage bidrag slet ikke har nogen indtægt, fastsætter Statsforvaltningen en fiktiv indtægt på ca. kr. 120.000, idet dette ellers ville have store økonomiske konsekvenser for den der skal betale bidrag.

For at et ægtefællebidrag ikke skal have en uoverskuelig økonomisk belastning for den part, som skal betale bidrag, er der fastsat en max grænse for bidragets størrelse, således at den som skal betale ægtefællebidrag og børnebidrag, maksimalt skal anvende 1/3 af sin bruttoindkomst til disse bidrag. Dette betyder således, at såfremt ægtefællebidrag og børnebidrag overstiger 1/3 af ens bruttoindkomst, så bliver bidraget nedsat tilsvarende.

Derudover sætter Familieretshuset som udgangspunkt ikke ægtefællebidraget højere end, at den bidragspligtiges bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag – er under 270.000 kr. årligt.

Hvor lang tid varer ægtefællebidraget?

Længden af den periode, hvori der skal betales ægtefællebidrag, kan enten aftales mellem parterne, eller fastsættes af Familieretshuset eller Familieretten. Bidragets længde fastsættes af Familieretshuset eller Familieretten, og der foretages en konkret vurdering i forbindelse med vurderingen om, hvorvidt der skal fastsættes et ægtefællebidrag eller ej. Udgangspunktet er dog, at jo kortere tid ægteskabet har varet, jo mindre sandsynlighed for at der bliver fastsat et ægtefællebidrag. Derudover har det betydning, hvorvidt den ægtefælle som kan tilkendes bidrag, har mulighed for at skaffe sig indtægt på anden vis, samt en konkret vurdering af hvorledes parterne har indrettet sig under ægteskabet.

Ved fastsættelsen af bidragspligt vil perioden som udgangspunkt variere fra 1- 10 år, dog således at der i enkelte tilfælde kan blive fastsat tidsubegrænset bidragspligt.

Står du i en situation, hvor du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til ægtefællebidrag, eller forpligtet til at betale ægtefællebidrag, kan det være en rigtig god ide at kontakte en advokat for at få vejledning. Advokaten vil, ud fra en konkret vurdering af dine forhold, kunne give dig et fingerpeg om, hvorvidt du er berettiget/forpligtet til at få eller betale bidrag.

Kan man aftale et ægtefællebidrag?

Det er også muligt at indgå en aftale om bidragets størrelse og længde. Såfremt man laver en aftale om bidrag, vil denne dog som udgangspunkt kunne ændres eller tilsidesættes af Familieretshuset eller Familieretten.

Familieretshuset vil således kunne ændre bidragets størrelse. Dette gælder begge veje, således at Familieretshuset vil kunne ændre bidraget til et større eller mindre beløb, såfremt forholdene har ændret sig, siden aftalen blev indgået.

Retten vil kunne ændre eller tilsidesætte en aftale om ægtefællebidrag, såfremt denne er urimelig. Der vil også her blive foretaget en konkret vurdering af forholdene, særligt i forbindelse med aftalens indgåelse.

Har du indgået en aftale om ægtefællebidrag, og føler du, at aftalen ikke er helt rimelig, vil det også her være en god ide at kontakte en advokat for at få råd og vejledning om, hvorvidt du har mulighed for at få aftalen ændret eller tilsidesat.

Hvordan kan en advokat hjælpe med ægtefællebidrag?

Uanset om du ønsker at få fastsat bidrag frivilligt, eller via Familieretshuset, vil det være en god ide at kontakte din lokale Ret&Råd Advokat, inden du foretager dig noget.

Din lokale Ret&Råd advokat vil i starten hjælpe dig med at fastslå, om du er berettiget til at modtage ægtefællebidrag, eller forpligtet til at betale. Derudover kan din advokat hjælpe dig med at formulere den frivillige aftale, således at du er sikret bedst muligt. Din advokat vil også kunne bistå dig i en retssag eller i kommunikationen med Familieretshuet, og give dig tryghed gennem din separation eller skilsmisse. Find din lokale Ret&Råd advokat via vores kort eller ring til os på tlf. +45 70 20 70 70.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse