Ret&Råd Advokater Næstved, Advokat Næstved, Advokatfirma Næstved Ret&Råd Advokater Næstved, Advokat Næstved, Advokatfirma Næstved

Ret&Råd Advokater Næstved

Maglemølle 90 4700 Næstved

E-mail: naestved@ret-raad.dk Telefon: +45 58 50 31 10 CVR: 30 70 31 97

Kontorinformation

Advokat i Næstved 

Vi er et højt specialiseret advokatfirma i Næstved med erfarne og kompetente advokater inden for familie- og arveret, fast ejendom samt erhvervsret. Vi leverer rådgivning af høj faglig kvalitet og sætter en ære i, at vores klienter får den bedst mulige hjælp. Kontoret er en afdeling af Ret&Råd Advokater Slagelse. Du kan møde vores advokater i både Næstved og Slagelse. 

Alle vores advokater har mange års erfaring inden for de sagsområder, de beskæftiger sig med, og de har stor erfaring med at føre sager og hjælpe med gode juridiske løsninger. Nedenfor kan du læse mere om de emner vores advokater rådgiver om, og du kan finde en advokat i Næstved med det rigtige speciale til netop din sag. 

Vores specialer 

Familie- og arveret 

Vores advokatfirma i Næstved rådgiver i sager om familie, arv, testamente, samliv, skilsmisse/separation, børnesager og dødsbobehandling. 

Vores familieretsadvokat er: 

Advokat Lisbeth Darling Wegener 

Læs mere om familie- og arveret i Næstved 

Køb og salg af bolig 

Hvis du skal købe eller sælge din bolig, står din boligadvokat i Næstved klar til at hjælpe: 

Advokat Lars Thurø Møller 

Læs mere om boligkøb i Næstved 

Erhvervsret

Vores specialist i erhvervssager er: 

Advokat Lars Thurø Møller 
Advokat Imke Christine Thilkjær

Læs om erhvervsret i Næstved 

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-15.00 

Telefonisk henvendelse på tlf. +45 58 50 31 10 

Fremmøde efter aftale.


Forsikring:

Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 683 020 671 8


Bankinformation:

Sydbank A/S, CVR nr. 12626509: Reg.nr. 0570, kontonr. 0001677160, 


Vores seneste artikler

4 tips, når du skal købe nyt typehus

Går du med drømmen om at få bygget nyt typehus, skal du sørge for at forberede dig grundigt med den rette juridiske rådgivning, så du ikke ender med bekymringer, søvnløse nætter og tomme lommer.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvad sker der ved udlejers konkurs eller tvangsauktion?

Både lejere i private boligejendomme og i private erhvervsejendomme oplever en utryghed, der følger med udlejers konkurs og/eller tvangsauktion. I mange tilfælde er utrygheden til at overse, når man først får professionel rådgivning, for det er i realiteten en del af meningen med lejelovgivningen at beskytte lejerne i den private sektor
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Køb af nyopført hus – undgå overraskelser med rettidig omhu

I et boligmarked, der nærmer sig rødglødende temperaturer og hvor nogle boligøkonomer spår, at der er en ny boligboble på vej, er der både private projektudviklere og etablerede typehusfirmaer, der bidrager til at skaffe flere boliger på markedet. Det gør de ved at købe et stykke jord, udarbejde lokalplan, lade området byggemodne, og lader huse opføre med henblik på videresalg.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Samværschikane må ikke kunne betale sig

Tidligere har den chikanerende part haft held med at begrænse samværet mellem barnet og den anden forælder og i visse tilfælde endda fået forældremyndigheden alene. Men ny højesteretsdom giver forældre, der vil samarbejde, et fortrin.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Husk særejet som selskabsejer

Et særeje kan sikre, at selskabets værdier så vidt muligt er intakte og uberørt i tilfælde af en selskabsejers skilsmisse eller dennes ægtefælles død. Det gælder om at sikre selskabsejeren et økonomisk råderum til at kunne fortsætte driften af selskabet så økonomisk uberørt som muligt.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse

Kan en indtrædende eller en udtrædende interessenter mødes med krav på betaling fra kreditorer, selv om der er tale om gæld stiftet før eller efter interessentens ejertid?
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Har I brug for konfliktmægling til fordeling af arven?

En arvesag handler ikke kun om penge og paragraffer. Det handler ofte også om følelser. Arvingernes tidligere indbyrdes forhold har stor betydning for håndteringen af alle de spørgsmål, der opstår i forbindelse med dødsbobehandlingen. Tit bliver familiemedlemmer overrasket over hinandens reaktioner, og det kan give behov for konfliktmægling.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Brug en advokat som ejendomsadministrator i ejer- og andelsboligforeninger

Selvom du bor i en mindre ejer- eller andelsboligforening, kan der være fordele og penge at spare ved at benytte en advokat som professionel ejendomsadministrator.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Hvad er et kapitalejerlån?

Siden 1. januar 2017 har det været muligt for et kapitalselskab at låne penge til sine kapitalejere og ledelse – noget som fandt sted også før 2017, men som dengang var ulovligt. Danske kapitalselskaber er dermed blevet ligestillet med øvrige landes kapitalselskaber i EU. De skatteretlige regler er dog ikke ændret.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

COVID-19 baner vej for elektroniske generalforsamlinger

En aktionær eller et medlem af en forening skal møde fysisk frem på en generalforsamling for at kunne afgive sin stemme. Men coronakrisen har gjort det svært at mødes fysisk. Derfor vedtog Folketinget i 2020 regler om, at ledelsen kan vælge at afholde generalforsamlinger helt eller delvist elektronisk. Reglerne er forlænget i hele 2021.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

ApS eller A/S?

Du kan vælge at drive din virksomhed i mange forskellige former. Skal du f.eks. vælge et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S)? Få her et hurtigt rids af forskelle og ligheder, fordele og ulemper.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Hvordan sikrer jeg min samlever med en bopælsret?

Hvis du ejer familiens bolig, opstår blandt andet et spørgsmål om, hvordan du sikrer dig, at din samlever kan blive boende i ejerboligen. Det kan du blandt andet gøre ved at give din samlever en testamentarisk bopælsret.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Midlertidig udlejning af ejerlejligheder

Udlejningen er reguleret af lejelovgivningen, som er meget uoverskuelig. Man kan derfor let overse regler, der har betydning for muligheden for at opsige lejeren. Der er en særlig regel, der begrænser ejerlejlighedsejerens adgang til at opsige en lejer. Lovgivningen ved et tidsbegrænset lejemål kan have faldgruber.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Udlejning kontra salg af bolig

Der kan være mange forskellige årsager til, at du overvejer at udleje din bolig
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Køb på tvangsauktion - hvordan gør jeg?

Her er en kort guide til den praktiske fremgangsmåde, hvis du ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Afståelsesret/lejemålets overgang til andre

Når man som part i en erhvervslejeaftale indgår lejekontrakt om et lejemål, kan der være flere vilkår i lejeaftalen, man skal være opmærksom på.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Tidsbegrænsede lejeaftaler – hvad skal du være opmærksom på?

Denne artikel gennemgår muligheden for indgåelse og tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejeaftaler i boliglejemål.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Opdatering af reglerne for elektronisk kommunikation mellem lejer og udlejer i det private

Den digitale kommunikation har nu også gjort sit indtog inden for kommunikationen mellem udlejer og lejer.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvordan anvendes de store fordele ved virksomheds-skatteordningen i en personligt drevet virksomhed?

Hvis man benytter virksomhedsskattelovens regler om den såkaldte ”virksomhedsskatteordning”, kan man, som ejer af en virksomhed drevet i personlig regi, opnå en række skattemæssige fordele, som gør det mere attraktivt at drive virksomhed.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Husk at sikre beviserne, hvis du kommer til skade

Kommer du til skade, kan du have krav på bl.a. godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder – altså en person, som har handlet uagtsomt og derved kan bebrejdes din tilskadekomst.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvordan undgår du, at dine nærmeste ender i arvekonflikter?

Arvekonflikter opstår af mange forskellige grunde. Det kan dreje sig om penge og fordelingen af arven, men det er ofte også spørgsmål af følelsesmæssig karakter om at føle sig snydt eller forbigået og om ikke at forstå baggrunden for afdødes sidste vilje, der giver anledning til arvekonflikter.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Skiferie uden skader

Det er det, de fleste af os forventer, når vi drager afsted på årets skiferie. Desværre kommer rigtig mange hvert år til skade på skiferien, og det er derfor en god ide at være godt forberedt, inden du tager afsted.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvad er et børnetestamente, og hvorfor er det en god idé?

Har du børn under 18 år, vil du helt sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente får du indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du afgår ved døden, før børnene er fyldt 18 år.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Bortvisning - Hvornår er det klogt?

Når en arbejdsgiver bortviser en medarbejder, ophører ansættelsesforholdet og dermed medarbejderens pligt til at møde på arbejde og arbejdsgiverens pligt til at betale løn til medarbejderen med øjeblikkelig virkning. En bortvisning er dermed den skrappeste ansættelsesretlige sanktion, som en arbejdsgiver kan gøre brug af. En uberettiget bortvisning kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheden. Og man bør derfor tænke sig godt om, inden at denne sanktionsmulighed tages i brug.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)