Ret&Råd Advokater Næstved, Advokat Næstved, Advokatfirma Næstved Ret&Råd Advokater Næstved, Advokat Næstved, Advokatfirma Næstved

Ret&Råd Advokater Næstved

Maglemølle 90 4700 Næstved

Kontorinformation

Advokat i Næstved 

Vi er et højt specialiseret advokatfirma i Næstved med erfarne og kompetente advokater inden for familie- og arveret, fast ejendom samt erhvervsret. Vi leverer rådgivning af høj faglig kvalitet og sætter en ære i, at vores klienter får den bedst mulige hjælp. Kontoret er en afdeling af Ret&Råd Advokater Slagelse. Du kan møde vores advokater i både Næstved og Slagelse. 

Alle vores advokater har mange års erfaring inden for de sagsområder, de beskæftiger sig med, og de har stor erfaring med at føre sager og hjælpe med gode juridiske løsninger. Nedenfor kan du læse mere om de emner vores advokater rådgiver om, og du kan finde en advokat i Næstved med det rigtige speciale til netop din sag. 

Vores specialer 

Familie- og arveret 

Vores advokatfirma i Næstved rådgiver i sager om familie, arv, testamente, samliv, skilsmisse/separation, børnesager og dødsbobehandling. 

Vores familieretsadvokater er: 

Advokat Lisbeth Darling Wegener 
Advokat Henriette Houmann-Hammer 

Læs mere om familie- og arveret i Næstved 

Køb og salg af bolig 

Hvis du skal købe eller sælge din bolig, står din boligadvokat i Næstved klar til at hjælpe: 

Advokat Henriette Houmann-Hammer 
Advokat Lars Thurø Møller 

Læs mere om boligkøb i Næstved 

Erhvervsret

Vores specialist i erhvervssager er: 

Advokat Lars Thurø Møller 
Advokat Imke Christine Thilkjær

Læs om erhvervsret i Næstved 

Åbningstider:

Mandag-fredag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-15.00 

Telefonisk henvendelse på tlf. +45 58 50 31 10 

Fremmøde efter aftale.


Forsikring:

Codan Forsikring A/S, Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Tlf. 33555555. Policenummer: 683 020 671 8


Bankinformation:

Sydbank A/S, CVR nr. 12626509: Reg.nr. 0570, kontonr. 0001677160, 


Vores seneste artikler

Hvordan sikrer jeg min samlever med en bopælsret?

Hvis du ejer familiens bolig, opstår blandt andet et spørgsmål om, hvordan du sikrer dig, at din samlever kan blive boende i ejerboligen. Det kan du blandt andet gøre ved at give din samlever en testamentarisk bopælsret.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Midlertidig udlejning af ejerlejligheder

Udlejningen er reguleret af lejelovgivningen, som er meget uoverskuelig. Man kan derfor let overse regler, der har betydning for muligheden for at opsige lejeren. Der er en særlig regel, der begrænser ejerlejlighedsejerens adgang til at opsige en lejer. Lovgivningen ved et tidsbegrænset lejemål kan have faldgruber.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Udlejning kontra salg af bolig

Der kan være mange forskellige årsager til, at du overvejer at udleje din bolig
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Køb på tvangsauktion - hvordan gør jeg?

Her er en kort guide til den praktiske fremgangsmåde, hvis du ønsker at købe en ejendom på tvangsauktion.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Brug en advokat som ejendomsadministrator i ejer- og andelsboligforeninger

Selvom du bor i en mindre ejer- eller andelsboligforening, kan der være fordele og penge at spare ved at benytte en advokat som professionel ejendomsadministrator.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Afståelsesret/lejemålets overgang til andre

Når man som part i en erhvervslejeaftale indgår lejekontrakt om et lejemål, kan der være flere vilkår i lejeaftalen, man skal være opmærksom på.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Tidsbegrænsede lejeaftaler – hvad skal du være opmærksom på?

Denne artikel gennemgår muligheden for indgåelse og tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejeaftaler i boliglejemål.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Opdatering af reglerne for elektronisk kommunikation mellem lejer og udlejer i det private

Den digitale kommunikation har nu også gjort sit indtog inden for kommunikationen mellem udlejer og lejer.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvordan anvendes de store fordele ved virksomheds-skatteordningen i en personligt drevet virksomhed?

Hvis man benytter virksomhedsskattelovens regler om den såkaldte ”virksomhedsskatteordning”, kan man, som ejer af en virksomhed drevet i personlig regi, opnå en række skattemæssige fordele, som gør det mere attraktivt at drive virksomhed.
Af Imke Christine Thilkjær Advokat (L)

Husk at sikre beviserne, hvis du kommer til skade

Kommer du til skade, kan du have krav på bl.a. godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder – altså en person, som har handlet uagtsomt og derved kan bebrejdes din tilskadekomst.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvordan undgår du, at dine nærmeste ender i arvekonflikter?

Arvekonflikter opstår af mange forskellige grunde. Det kan dreje sig om penge og fordelingen af arven, men det er ofte også spørgsmål af følelsesmæssig karakter om at føle sig snydt eller forbigået og om ikke at forstå baggrunden for afdødes sidste vilje, der giver anledning til arvekonflikter.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Skiferie uden skader

Det er det, de fleste af os forventer, når vi drager afsted på årets skiferie. Desværre kommer rigtig mange hvert år til skade på skiferien, og det er derfor en god ide at være godt forberedt, inden du tager afsted.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Hvad er et børnetestamente, og hvorfor er det en god idé?

Har du børn under 18 år, vil du helt sikkert gerne give dem de bedste muligheder for en tryg opvækst. Med et børnetestamente får du indflydelse på, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du afgår ved døden, før børnene er fyldt 18 år.
Af Lisbeth Darling Wegener Advokat

Ulovlige aktionærlån - presset er lettet … sådan da!

Siden 1. januar 2017 har det været muligt for kapitalselskaber at låne penge til sine kapitalejere og ledelse – noget som fandt sted også før 2017, men som altså var ulovligt. Med de nye regler er presset lettet, og danske kapitalselskaber er dermed blevet ligestillet med øvrige landes kapitalselskaber i EU. De skatteretlige regler er dog ikke ændret.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)

Bortvisning - Hvornår er det klogt?

Når en arbejdsgiver bortviser en medarbejder, ophører ansættelsesforholdet og dermed medarbejderens pligt til at møde på arbejde og arbejdsgiverens pligt til at betale løn til medarbejderen med øjeblikkelig virkning. En bortvisning er dermed den skrappeste ansættelsesretlige sanktion, som en arbejdsgiver kan gøre brug af. En uberettiget bortvisning kan få store økonomiske konsekvenser for virksomheden. Og man bør derfor tænke sig godt om, inden at denne sanktionsmulighed tages i brug.
Af Lars Thurø Møller Advokat (L)