Per Justesen Ret&Råd

Per Justesen

Advokat (L)


Ret&Råd Advokater København Kontorfællesskab
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K
+45 70 70 16 09

E-mail: pju@ret-raad.dk Mobil: +45 30 59 16 01 CVR: 40 14 62 29

Faglig profil:

Mit speciale er konflikter mellem det offentlige og borgere/virksomheder, herunder straffesager. I mere end 20 år har jeg været ansat i anklagemyndigheden, og jeg har som anklager (vicestatsadvokat/advokaturchef) ført utallige sager ved domstolene over hele landet. Jeg er ekstern lektor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, hvor jeg også underviser i stafferet, ligesom jeg underviser i skattestrafferet på uddannelsen master i skat på Copenhagen Business School.

Strafferet

Jeg har gennem min ansættelse i anklagemyndigheden i Københavns Politi, Rigsadvokaten, Statsadvokaten i København og hos Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet (Bagmandspolitiet) ført utallige sager inden for alle dele af strafferetten. Af mere kendte sager kan bl.a. nævnes:

  • Memory Card Technology A/S (mod selskabets direktør)
  • IT Factory A/S (mod selskabets direktør samt dennes svenske forretningsforbindelse)
  • Stones Invest A/S (mod selskabets direktør, flere ledende medarbejdere og selskabets advokat)
  • Bedragerisag mod overlæge på Rigshospitalet som havde anvendt forskningsmidler privat
  • Danmarks første sag om matchfixing af fodboldkampe
  • Genan A/S (mod selskabets direktør og revisor)

Gennem mit arbejde som anklager har jeg opnået et indgående kendskab til den måde, politiet arbejder på, og jeg vil derfor kunne give dig den bedst mulige rådgivning, hvad enten sagen handler om økonomisk kriminalitet, personfarlig kriminalitet, narkotikakriminalitet, overtrædelser af særlovgivningen med videre.

Offentlig ret

Foruden straffesager har jeg et særdeles godt kendskab til forvaltningsret, og jeg har siden 2002 være ansat på Københavns Universitet, hvor jeg er ekstern lektor i faget.

Jeg vil derfor kunne hjælpe dig, hvis du oplever problemer med offentlige myndigheder.

Forsikringsselskab og garantistiller: HDI Global Specialty SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 Købehavn Ø

Jeg har klientkonto hos Nykredit.

Læs min persondatapolitik her.

Læs mere på Ret&Råd Advokater København.