Værgemål og fast ejendom – hvad gør man?

Hvad sker der, når en person under værgemål ejer fast ejendom, der skal sælges? Det kan f.eks. være, hvis den værgede skal i beskyttet bolig eller på plejehjem. Det kan være en god idé at indføje en ansvarsfraskrivelsesklausul i købsaftalen.

Salg af ejendom kan komme på tale, hvor vedkommende ikke længere kan klare sig i eget hjem på grund af svækkelse.

Det er vigtigt at slå fast, at en person under værgemål gerne må fortsætte med at eje fast ejendom, da det følger af værgemålsloven, at den formue, som tilhører en voksen på tidspunktet for iværksættelse af værgemålet ”kan bevares i den form, den havde, da værgemålet blev iværksat”.

Selve salget af den faste ejendom tilhørende en person under værgemål; den værgede, samt vilkårene herfor, kræver Familieretshusets godkendelse.

Men inden et salg skal det vurderes, om den værgede fortsat har nytte af ejendommen set i forhold til eks. størrelse, indretning og beliggenhed sammenholdt med værgedes helbredsmæssige tilstand og alder.

Ofte iværksættes værgemålet, fordi den værgede har behov for at flytte i en beskyttet bolig eller på plejehjem. Men har den værgede en ægtefælle eller samlever, så skal der meget til at gennemtvinge et salg.

Skal familien benytte ejendommen?

Det er udgangspunktet, at familiens ønsker om at benytte ejendommen må vige til fordel for den værgedes egne interesser.

Men er der tale om et fritidshus, der i flere år har været benyttet af familien, og det må antages at være i den værgedes ånd at bevare fritidshuset som samlingssted for familien, og den værgede desuden har råd til det, kan fritidshuset muligvis forblive på den værgedes egne hænder. Men der er altså tale om en helt konkret vurdering, som Familieretshuset foretager.

Baggrunden for at Familieretshuset skal godkende et salg af en fast ejendom tilhørende den værgede og vilkårene herfor, er den, at der skal være tale om et salg til markedsværdi. Det vil sige, at den værgede sikres det bedst mulige overskud ved salget, og at dette overskud kommer under forvaltning i et af landets godkendte forvaltningsafdelinger.

Familieretshusets vurdering

De vilkår for salg, der vil indgå i Familieretshusets vurdering af, om salget kan godkendes, vil bl.a. være, at den værgede ikke påføres nogen unødige risici ved et salg. Derfor skal der altid om muligt:

  • Indhentes tilstands- og elinstallationsrapport
  • Tilbydes betaling af ½ præmie på et indhentet tilbud om ejerskifteforsikring
  • Tegnes sælgeransvarsforsikring

Endelig kan det anbefales, at der i købsaftalen indføjes en ansvarsfraskrivelsesklausul, så den værgede fritages for ansvar ved salget.

Også i situationerne om køb og pantsætning af fast ejendom kræves der godkendelse af Familieretshuset.

Er den værgede mindreårig, må det forventes, at der skal afgives en såkaldt friholdelseserklæring af forældrene. De betyder, at man friholder den mindreårige fra krav opstået i forbindelse med enten købet, ejerskabet eller salget, og at såkaldt regreskrav mod den mindreårige frafaldes.

Yderligere skal der være helt styr på de forpligtelser, der følger med købet, og værgedes indkomst- og formueforhold skal være klarlagt.

Læs også artiklerne Hvad indebærer et værgemål? og Hvordan fungerer et værgemål?

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.