Hvad indebærer et værgemål?

Mand og kvinde i have

Få svar på, hvad et værgemål indebærer og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at der kan indsættes en værge.

Hvornår er der behov for et værgemål?

Har man i tide oprettet en fremtidsfuldmagt, har man på forhånd bestemt, hvem der skal varetage ens interesser, hvis det måtte blive nødvendigt, og man kan dermed undgå et værgemål.

Hvis der ikke foreligger en fremtidsfuldmagt, kan der blive behov for et værgemål. Nogle personer har allerede fra barndommen nedsat funktionsevne på grund af medfødt sygdom. Andre bliver med alderen syge f.eks. på grund af hjerneskade eller demens. De kan derfor på grund af deres helbred ikke træffe beslutninger om deres økonomi eller deres personlige forhold. Derfor kan der være behov for, at der er andre, der træffer beslutninger for dem. I disse situationer kan Familieretshuset eller Familieretten iværksætte et værgemål for den person, der har behov for det.

De typiske situationer, der kan give anledning til værgemål, kan fx være:

  • En ældre person med demens skal flytte på plejehjem, men kan ikke selv træffe beslutning herom.
  • En ældre person skal flytte, og huset skal sælges.
  • En ung med mentalt handicap skal flytte hjemmefra og på institution, og har behov for styring af sin økonomi.
  • En person med misbrug eller psykisk sygdom får ofte ikke betalt husleje, elregninger eller lignende, og der er ofte ikke penge til fornødenheder.

Hvad indebærer et værgemål?

Hvis der iværksættes et værgemål for en person, betyder det, at værgen handler på vedkommendes vegne i de spørgsmål, der er omfattet af værgemålet. Værgen skal således træffe de nødvendige beslutninger på vedkommendes vegne. Der er mulighed for at blive økonomisk og personlig værge. En økonomisk værge skal administrere økonomien og sørge for at regningerne bliver betalt eller sælge et hus. En personlig værge skal f.eks. træffe beslutning om at tage imod et tilbud om plejehjem eller botilbud. Ofte har personen brug for begge typer værgemål. Der udpeges kun én værge.

I nogle – sjældne – tilfælde kan det være nødvendigt at beskytte personen mod at blive udnyttet eller indgå uhensigtsmæssige aftaler fx ved at optage lån, købe på kredit og indgå abonnementsaftaler, som vedkommende slet ikke har brug for, eller aftaler som vedkommende ikke kan gennemskue konsekvenserne af.

I disse situationer kan personen få frataget sin økonomiske retlige handleevne evt. delvist.

Når handleevnen fratages fuldstændigt bliver personen umyndiggjort og mister sin stemmeret til Folketingsvalg. Det er kun domstolene, der kan behandle sager om fratagelse af den retlige handleevne.

Betingelser for værgemål

Skal der udpeges en værge, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Personen skal have en sindssygdom herunder svær demens, være psykisk udviklingshæmmet eller have anden form for alvorlig svækket helbred.
  • Personen kan på grund af ovenstående ikke træffe beslutninger.
  • Personen skal have et aktuelt behov for en værge.

Kun det højst nødvendige omfattes af værgemål

Et værgemål må aldrig omfatte mere end højst nødvendigt, da der er tale om et væsentlig indgreb i personens frihed, fordi værgen kan træffe beslutninger på personens vegne.

Værgemålet kan begrænses til at omfatte præcist det, der er behov for i den konkrete situation. Det kan f.eks. være administration af salg af en fast ejendom eller personlige og økonomiske beslutninger i forbindelse med en planlagt flytning til plejehjem eller botilbud.

Hvis forholdene senere ændrer sig, så der er behov for en udvidelse af værgemålet, er det værgens pligt at ansøge om at få værgemålet ændret i overensstemmelse hermed.

Hvem kan søge om værgemål?

Det er kun en bestemt personkreds, der kan ansøge om iværksættelse af værgemål nemlig personen selv, personens nærmeste pårørende, kommunalbestyrelsen, regionsrådet og politidirektøren.

Familieretshuset eller Familieretten beskikker en værge, som f.eks. kan være et familiemedlem eller en anden, der kender personen godt.

Hvis der ikke er en egnet værge til personen, hvis der er uenighed blandt de pårørende, eller hvis der er tale om at værgen skal varetage komplicerede opgaver, som fx salg af en virksomhed, har Familieretshuset og Familieretten tilknyttet en kreds af faste værger, som så vil blive beskikket som værge for personen.

En fast værge har krav på vederlag for sit arbejde med værgemålet. Det fastsættes af Familieretshuset og betales normalt af personen selv. Personen kan dog fritages for betaling, hvis der alene er en begrænset indtægt.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat. Vi kan hjælpe dig med at søge om værgemål til dine pårørende.

Download vores brochure om fremtidsfuldmagter.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.