Stiftelse af selskab

Advokaterne hos Ret&Råd Advokater rådgiver om stiftelse af selskab, herunder stiftelse af aktieselskaber og anpartsselskaber.

I forbindelse med påbegyndelse af virksomhed, omstrukturering af en eksisterende virksomhed eller omdannelse fra personligt ejet virksomhed til selskabsform er der behov for stiftelse af selskab, f. eks. et anpartsselskab eller et aktieselskab.

Valg af selskabsform vil ofte afhænge af de aktuelle behov, og vi rådgiver individuelt herom.

Selskabers vedtægter vil skulle skræddersyes til de aktuelle behov.

Ved stiftelse af et selskab er der en række forhold, man bør være opmærksomme på, herunder:

 • Om selskabet skal være Aps eller A/S. Et anpartsselskab skal stiftes med en minimumskapital på kr. 40.000, mens minimumskapitalen for et aktieselskab er kr. 400.000. 
 • Selskabets navn. Man bør i den forbindelse være opmærksom på risikoen for varemærkekrænkelser. 
 • Selskabets eventuelle binavne. 
 • Formålet med stiftelsen af et selskab. Formålet kan være bredt, som f.eks. “Selskabets formål er at drive handel, industri og investering” eller mere snævert. 
 • Selskabets adresse. 
 • Anparts- eller aktiekapitalens størrelse, og hvorledes denne indskydes i selskabet. Indbetaling af kapitalen kan ske ved kontant indskud eller ved indskud af aktiver, f.eks. i forbindelse med omdannelse fra personligt ejet virksomhed til selskabsform. Ved indskud af aktiver skal revisor eller en anden vurderingsmand bekræfte, at værdien af det indskudte mindst svarer til den værdi, aktivet indskydes til. 
 • Aktiernes eller anparternes stykstørrelse. 
 • Hvilken bestyrelse/tilsynsråd og direktion selskabet skal have. Aktieselskaber skal have en bestyrelse eller et tilsynsråd på minimum tre medlemmer og en direktion, mens anpartsselskaber kan nøjes med en direktion. For så vidt angår anpartsselskaber er der ikke krav til antallet af medlemmerne. 
 • Til brug for registrering af ledelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal vi bruge CPR-numre og privatadresser på danske bestyrelsesmedlemmer og direktører samt kopi af pas og oplysning om privatadresser på udenlandske bestyrelsesmedlemmer og direktører. Der gælder ikke længere begrænsninger i antallet af udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. 
 • Tegningsreglen, det vil sige om selskabet kan forpligtes ved underskrift af ét bestyrelsesmedlem eller én direktør alene, eller om der skal flere bestyrelsesmedlemmer til, for at selskabet forpligtes. 
 • Selskabets første revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret. 
 • Selskabets regnskabsår (kalenderåret eller forskudt regnskabsår). Første regnskabsår kan maksimalt være på 18 måneder. 
 • Eventuelle særlige ønsker til vedtægtsbestemmelser, herunder krav om særlig majoritet til bestemte beslutninger, indkaldelse til generalforsamlinger, evt. omsættelighedsbegrænsninger og lignende. 
 • Hvorvidt der skal afholdes en egentlig stiftende generalforsamling, eller om denne kan afholdes som “papirgeneralforsamling” uden fremmøde af aktionærerne. 
 • Eventuelt behov for udarbejdelse af aktionæroverenskomst. 
 • Vi rådgiver gerne om disse punkter, herunder også om fordele og ulemper generelt forbundet ved stiftelse af et selskab eller ved erhvervelse af et skuffeselskab. 
 • Endelig bør det besluttes, hvorvidt selskabet skal momsregistreres. Vi bistår gerne i forbindelse hermed. Momsregistrering tager normalt ca. en måned, efter at de nødvendige erklæringer om stiftelse af et selskab er fremkommet. Der skal ved anmeldelsen til registrering og stiftelse af selskab fremlægges dokumentation for, hvor stor virksomhedens formue er på registreringstidspunktet. Dette gælder også for nyregistrerede selskaber, som skal have en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor om størrelsen af selskabets formue.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.