Kan ejerforeninger lovligt udstede bøder til ejerlejlighedsejere?

Der er eksempler på at ejerforeningers generalforsamlinger har vedtaget at give bøder til ejere, der holder hund, som ikke deltager i fælles arbejdsdage og som ryger i egen ejerlejlighed, herunder ryger hash. Spørgsmålet er om det er lovligt, at en ejerforening giver ejerne bøder?

En ejerforening kan kun lovligt træffe beslutning om fælles udgifter vedrørende grunden, vej- og kloakbidrag, forsikringspræmier, udgifter til administration og vedligeholdelse af fællesbestanddele og tilbehør, bidrag til en

En ejerforening kan kun lovligt træffe beslutning om ejerforeningens forhold og varetagelsen af fælles anliggender, rettigheder og forpligtigelser, jf. ejerlejlighedslovens § 5.

Ejerforeningen kan pålægge en ejer at betale en bod på op til 10.000 kr., hvis ejeren eller andre, som ejeren har givet adgang til sin ejerlejlighed, gør sig skyldig i grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller andre ejere i foreningen. I gentagelsestilfælde kan en bod pålægges op til 20.000 kr. Reglerne om at give bod med kvalificeret flertal på generalforsamlingen kompliceret. Derudover er ejerforeningen forpligtet til at anlægge retssag ved domstolene, hvis den modtager en indsigelse mod boden. Dette viser at forseelsen skal kunne betegnes som grov for at kunne pålægge en ejer en bod. Jf. ejerlejlighedslovens § 9. 

Bøder ikke muligt

En ejerforenings generalforsamling kan der ud over ikke lovligt vedtage at give en ejer bod eller bøder. Det vil være i strid med ejerforeningsloven. Ejerforeningen kan heller ikke lovligt opkræve gebyrer, der reelt svarer til en bod eller bøde.

En ejerforening kan godt i husorden beslutte, at det er forbudt at holde hund, kat og andre husdyr, men ejerforeningen kan ikke lovligt beslutte at sanktionere en overtrædelse af husorden med bøde eller et gebyr.

Man kan ikke tvinge ejere til at deltage arbejdsdage

En ejerforening kan lovligt beslutte, at ejerne skal deltage i fælles arbejdsdage og personligt deltage i vedligeholdelse af ejendommens fælles bestanddele, men ejerforeningen kan ikke tvinge ejerne til at deltage og sanktionere en udeblivelse fra arbejdsdage og undladelse af at udføre arbejdet med bøde eller et gebyr.

En ejerforening kan ikke forbyde ejerne at ryge i deres lejligheder, herunder at ryge hash. Dette vil være i strid med ejerlejlighedsloven, hvorefter hver ejerlejlighed anses som en selvstændig fast ejendom. Ejeren af en ejerlejlighed har som udgangspunkt fuld ejerråden over lejligheden.

Kan ikke sanktionere mod rygning

Ejerlejligheder er i det hele at anse for fast ejendom, hvor lovgivningen knytter retsvirkning til denne status. En ejerforenings beslutning om, at det er forbudt at ryge i en ejerlejlighed, er ugyldig, og en ejerforening kan ikke lovligt vedtage at sanktionere rygning i en ejerlejlighed med bøde eller et gebyr.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.