Husbyggeri og Entreprise

Ret&Råd Advokater beskæftiger sig som byggeadvokater med aftaler og rådgiver om boligbyggeri og entreprisekontrakter for opførsel af huse til beboelse både typehuse og individuelle boliger til beboelse.

Rådgivningen omfatter forhandling af entreprisekontrakter, rådgiveraftaler, aftaler med underentreprenører og leverandører, løbende rådgivning under entreprisens gennemførelse samt bistand vedrørende mangler herunder retssager og voldgift.

Vi rådgiver samtidig om planforhold og anden regulering af fast ejendom, fredning, byggelinjer, byggeret samt udbudsregler og tilbudslovgivning.

Entreprisekontrakten

En sag om boligbyggeri begynder typisk ved at man køber en byggegrund eller en ejendom med et hus til nedrivning og går i dialog enten med et typehusfirma eller en entreprenør om opførelse af et nyt hus. Det kan være et typehus eller et individuelt tegnet hus. Man vil som eksempler skulle forholde sig til:

 • Entreprisekontrakten, som ofte er kort og blot henviser til et betydeligt antal andre dokumenter som er,
 • entreprenørens eller tygehusfirmaets betingelse med afvigelser fra standardbyggebetingelserne AB-Forbruger eller AB92,
 • standardbyggebetingelserne AB-Forbruger eller AB92,
 • materiale og ydelsesbeskrivelse med opgørelse over byggeomkostninger,
 • tegninger af huset,
 • geotekniske undersøgelser og krav om udgifter til ekstra fundering,
 • garantistillelse både for entreprenør og for bygherre
 • byggeskadeforsikring og andre forsikringer.

Problemstillinger

Bygherren vil skulle tages stilling til 

 • om entreprisen skal gennemføres som totalentreprise, fagentreprise eller efter andre principper, og vil skulle forstå betydningen heraf,
 • de betingelser, der skal gælde for byggeriets gennemførelse, om det skal være AB-Forbruger eller AB92 med eller uden entreprenørens forbehold,
 • om betalingen skal ske i rater efterhånden som byggeriet gennemføres eller først når byggeriet er afsluttet,
 • tidsplaner,
 • dagbøder og deres størrelse ved entreprenørens eventuelle forsinkelse,
 • finansieringen og
 • meget mere.

Pris og Advokatydelse

Køb og opførelse af fast ejendom hører til en persons eller familiens største beslutninger. Det er derfor vigtigt at lade aftalen herom gennemgå af en advokat med kendskab til køb og opførelse af fast ejendom, således at man sikrer sig imod unødvendige tab på grund af fejl og uforudsete hændelser.

Vi kan tilbyde rådgivningen om indgåelse af en entreprisekontrakt med tilknyttede bilag. Ønskes der samtidig andre ydelser f.eks. aftale om grundkøb, samejekontrakt, testamente og ægtepagt, vil vi kunne indgå en aftale om fast pris for samtlige ydelser.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.