Byggeret og Entrepriseret

Ret&Råd Advokaters eksperter i fast ejendom bistår som advokater byggeriets aktører, herunder bygherrer, entreprenører, arkitekter og håndværkere med entrepriseret og byggeret.

Uanset om der er tale om opførelse af en erhvervsejendom, tilbygning til en villa, et større eller mindre renoveringsprojekt eller om det drejer sig om ny opførsel af et større byggeri, er der adskillige forhold og regler, der skal tages højde for. Det har derfor afgørende betydning at have en advokat med kendskab til entrepriseret og byggeret med på sidelinjen.

Udformning og indgåelse af aftale – advokatens rolle i entrepriseret og byggeret

Vores advokatrådgivning inden for entrepriseret og byggeret spænder bredt, og blandt vores klienter er erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde og privatpersoner.

En god kontrakt kan forebygge mange unødige konflikter og afværge store tab for de involverede parter. En uklar og mangelfuld aftale kan derimod få store konsekvenser. Entreprisekontrakter bør altid udarbejdes eller gennemlæses af en advokat specialiseret i entrepriseret og byggeret.

Vores specialister bistår med udarbejdelse, forhandling og indgåelse af aftaler vedrørende byggeri, herunder entrepriseaftaler, rådgiveraftaler og aftaler med underentreprenører samt leverandører.

Konfliktløsning

Vi bistår med løsning af de entrepriseretlige og byggeretlige konflikter, der måtte opstå før, under og efter byggeriets opførelse, herunder vedrørende forsinkelse, mangler ved byggeriet, standsning af arbejdet og ophævelse. Vi bistår med syn og skøn og med tvistløsning ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved de almindelige domstole. Advokatens forståelse af en sag om byggeret og entrepriseret kan være altafgørende.

Planlovgivning og anden regulering

Vi rådgiver som advokater om planmæssige forhold og om anden regulering af fast ejendom, herunder fredning, byggelinjer samt udbudsregler og tilbudslovgivning.

Generel og løbende advokatrådgivning

Vi leverer generel og specifik advokatrådgivning om entrepriseretlige og byggeretlige problemstillinger, herunder om aktørernes rettigheder og forpligtelser. Vi er med på sidelinjen fra start til slut, og yder også rådgivning i forbindelse med og efter byggeriets aflevering, ved 1-års og 5-års gennemgangen.

Vores advokatbistand – Byggeret og entrepriseret

I Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom arbejder vi på at sikre vores klienter den bedst mulige bistand. I vores arbejde som advokater med byggeret og entrepriseret kommer dette til udtryk på flere måder.

Kompetencer

Det er et vigtigt for os, at sagerne bliver behandlet af en advokat eller jurist med de rette kompetencer og den rette viden.

Alle vores sager om byggeret og entrepriseret bliver udført af medarbejdere, der har erfaring med advokatarbejde på sager omfattende byggeret og entrepriseret.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.