Advokat ved køb af erhvervsejendom

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom tilbyder rådgivning inden for en lang række områder, der vedrører køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme.

Køb af Boligudlejningsejendomme og Erhvervsejendomme – advokatberigtigelse

Ret&Råd Advokaters afdeling for fast ejendom tilbyder rådgivning inden for en lang række områder, der vedrører køb og salg af fast ejendom, herunder erhvervsejendomme.

Vores advokater er specialiserede i køb og salg af erhvervsejendomme for virksomheder, fonde og foreninger til brug for egne aktiviteter eller til eksempelvis udlejning. Vi bistår med at etablere ejendomsselskaber og datterselskaber for holdingselskaber, hvor formålet er at eje fast ejendom.

Vores advokaters rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme omfatter en brev vifte af ejendomstyper som f.eks.: Investeringsejendomme, kontorejendomme, fabrikationsejendomme, lagerejendomme, skoler og andre institutioner.

Advokatens rolle ved køb og salg af erhvervsejendomme

Advokaten bistår med samtlige forhold og aspekter vedrørende køb af erhvervsejendomme, så som selve købet af ejendommen, grundkøb, miljøforhold, bygge- og entrepriseforhold, etablering og gennemgang af leje- og leasingaftaler, myndighedsbehandling og finansiering.

Advokaten bistår med at sikre det optimale ejerskab afhængig af formålet med erhvervsejendommen, ejeren, antallet af ejere, planlagt generationsskifte, investeringshorisont og ikke mindst de skattemæssige forhold.

Vores rådgivning i forbindelse med køb af erhvervesjendomme kan bl.a. omfatte følgende elementer:

 • Gennemgang af handlens dokumenter
 • Vurdering af aktuelle og potentielle risici
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Varetagelse af dialog med handlens aktører (ejendomsmægler/sælger, pengeinstitutter, offentlige myndigheder, mv.)
 • Løbende rådgivning fra sagens opstart og indtil handlen er endelig og sagen er afsluttet

Herudover tilbyder vi blandt andet:

 • Udarbejdelse og tinglysning af ejerpantebreve
 • Sletning og/eller tinglysning af servitutter
 • Udfærdigelse af lejekontrakter
 • Udfærdigelse af samejeaftaler
 • Håndtering af mangler
 • Rådgivning om planforhold
 • Rådgivning i forbindelse med byggesager
 • Besigtigelse af ejendomme

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.