Nyt gebyr og ændring af morarentesatsen

Fra den 1. marts 2013 kan debitorer, som ikke har betalt deres regninger til tiden, blandt andet se frem til betaling af et fast gebyr på kr. 310 og betaling af en højere morarente.

Gebyr i henhold til renteloven

For at bekæmpe for sen betaling, har Folketinget gennemført flere ændringer af renteloven med ikrafttræden pr. 1. marts 2013. De nye regler gælder for krav, der forfalder efter denne dato.

Mest iøjnefaldende er det, at Folketinget i erhvervsforhold introducerer et nyt gebyr på 310 kr., som kreditor har ret til at afkræve debitor, hvis debitor betaler for sent. Gebyret er uafhængigt af kravet størrelse og kommer oveni de rykker- og inkassogebyrer samt inkassoomkostninger, der kan opkræves efter de hidtil gældende regler. Det nye gebyr erstatter således ikke nogen af disse.

Gebyret på 310 kr. skal betragtes som en kompensation for de omkostninger, kreditor påføres allerede som følge af debitors forsinkede betaling. Dette resulterer i, at kreditor reelt har ret til at opkræve beløbet, selv om debitor ekspederer sin forsinkede betaling allerede inden kreditor får udsendt den første rykkerskrivelse.

Det er vigtigt at pointere, at der er tale om et gebyr, der er tilladt i erhvervsforhold. Gebyret på 310 kr. kan ikke pålægges, hvis den betalingsmisligholdende debitor er en forbruger.

Udover det nævnte gebyr kan det i erhvervsforhold ikke længere aftales, at debitor kan undgå at betale morarente ved for sen betaling.

Regler for aftaler om betalingsfrister

Udover ændringerne angående gebyrbetaling og rentepåløb, er reglerne for aftaler om betalingsfrister ligeledes blevet skærpet. Fra 1. marts 2013 er betalingsfrister på over 30 dage som hovedregel ikke er tilladt for offentlige myndigheder. Betalingsfristen kan dog eventuelt forlænges til 60 dage. Men en længere betalingsfrist end 30 dage i erhvervsforhold må ikke være urimelig over for kreditor og en forlængelse af betalingsfristen kræver kreditors udtrykkelige godkendelse.

Forhøjelse af morarentesatsen

En anden kreditorbegunstigende ændring af renteloven medfører en stigning i morarenten. Tidligere var morarentesatsen nationalbankens udlånsrente + 7 %, men pr. 1. marts 2013 er den i henhold til rentelovens § 5 ændret til nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. Nationalbankens udlånsrente er pr. 1. marts 0,20 %.

Kontakt advokat Ole Krabbe, Ret&Råd Sundhuset, hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig, hvis du har penge til gode og din kunde ikke betaler til tiden.

Der kan læses om inkasso her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Ole Krabbe fra Ret&Råd Silkeborgokr@ret-raad.dk eller +45 20 27 67 80. Alternativt kan du kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.