Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke selv gøre for. Derfor kalder vi det ”lovligt forfald”, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Skulle det ske, at du bliver for syg til at arbejde, har du pligt til at meddele din arbejdsgiver, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og du har heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.

Din arbejdsgiver kan til enhver tid forlange, at du får dokumenteret dit sygefravær lægeligt. Det kan man gøre med en mulighedserklæring eller en friattest. En mulighedserklæring tager udgangspunkt i, om der er arbejdsopgaver, du kan udføre på trods af sygdommen. Du skal udfylde erklæringen sammen med både din arbejdsgiver og dernæst sammen med din læge. Din arbejdsgiver skal betale udgiften til erklæringen.

Hvis du ikke vil hjælpe med at skaffe en friattest, kan det være misligholdelse af ansættelsesforholdet

En friattest er mere en ”gammeldags” lægeerklæring, hvor arbejdsgiveren kan kræve og betale for, at medarbejderens private praktiserende læge eller en speciallæge udtaler sig om, hvorvidt fraværet kan begrundes i sygdom. Lægen skal også udtale sig om, hvor længe sygemeldingen må forventes at vare.

Du har pligt til at medvirke til at indhente friattesten

Hvis du ikke vil hjælpe med at skaffe en friattest, kan det være misligholdelse af ansættelsesforholdet. Det kan have store konsekvenser at misligholde ansættelsesforholdet, men så vidt behøver det dog ikke komme. Hvis du ikke hjælper med at indhente friattesten, kan det som minimum være grundlag for en advarsel om, at hvis du ikke skaffet friattesten inden en given frist, kan du bortvises. En mulighedserklæring kræver af naturlige grunde et vist samarbejde eller samtale mellem dig og din arbejdsgiver, og det kan afhængig af sygdommens karakter være vanskeligt eller umuligt.

Får jeg løn, når jeg er syg?

Funktionærer har ret til fuld løn under sygdom, mens ikke-funktionærer ofte er omfattet af en overenskomst, hvor der vil være særlige aftaler om løn under sygdom. Det offentlige betaler/refunderer sygedagpenge til arbejdsgiveren, når forskellige tidsmæssige og arbejdsmæssige betingelser er opfyldt.

Hvis en funktionær bliver syg i sin ferie eller umiddelbart før feriens begyndelse, har vedkommende ret til erstatningsferie for de feriedage, hvor vedkommende var syg.

Mange tror fejlagtigt, at en sygemeldt medarbejder ikke kan opsiges. Det er også en udbredt opfattelse, at en sygemeldt medarbejder kun kan opsiges, hvis sygemeldingen har varet længere end 120 dage.

Arbejdsgivere må ikke opsige en sygemeldt medarbejder, eller må de?

Mange tror fejlagtigt, at en sygemeldt medarbejder ikke kan opsiges. Det er også en udbredt opfattelse, at en sygemeldt medarbejder kun kan opsiges, hvis sygemeldingen har varet længere end 120 dage.

Ingen af delene er rigtige. En arbejdsgiver kan godt opsige en sygemeldt medarbejder som for eksempel en funktionær, det skal blot være sagligt begrundet i virksomhedens eller medarbejderens forhold, som ved ”almindelige” opsigelser.

Det interessante spørgsmål er, om virksomheden kan opsige en medarbejder, fordi vedkommende er syg – altså med dette som den bærende begrundelse.

Hvis der er tale om sygdom af kortere varighed, kan man klart ikke opsige en medarbejder med sygdommen som den bærende begrundelse. Jo længere sygemeldingen varer, og jo mere uvist det er, hvornår den slutter, desto bedre muligheder er der for, at arbejdsgiveren kan dokumentere nødvendigheden af opsigelsen. Det kan blandt andet værebegrundet i virksomhedens økonomi eller tilrettelæggelsen af fornuftige arbejdsrutiner.

Hvis opsigelse herefter sker, vil funktionæren kunne opsiges med lovens sædvanlige opsigelsesvarsler.

Mange overenskomster indeholder bestemmelser om, at sygemeldte medarbejdere slet ikke kan opsiges i de første 4-6 måneder (eksempelvis), hvor vedkommende er sygemeldt. Det betyder, at hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en sådan overenskomst, skal arbejdsgiver virkelig overveje alternative muligheder, inden de opsiger medarbejderen.

120-dages reglen

120-dages reglen er en særlig bestemmelse i Funktionærlovens § 5. Reglen slår fast, at parterne i ansættelsesaftalen kan bestemme, at funktionæren kan opsiges med et forkortet varsel på blot en måned, hvis vedkommende har været syg i 120 dage (ca. 4 måneder) inden for de seneste 12 måneder.
Opsigelsen skal dog ske i umiddelbar forlængelse af udløbet af de 120 dage, og mens medarbejderen stadig er sygemeldt.

Artiklen er oprindeligt bragt 13. oktober 2016, og den er senest redigeret 28. december 2021.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.