Hvilke rettigheder har jeg, når jeg er gravid og skal på barsel?

Alle forældre med lovligt ophold i Danmark har ret til fravær efter barselsloven og er berettiget til barselsdagpenge, såfremt de opfylder beskæftigelseskravet.

Loven skelner forsat mellem retten til fravær for mænd og kvinder. Forstå barselsreglerne her.

For kvinder er det gældende

Under graviditeten

 • En gravid kvinde har ret til fravær 4 uger før forventet termin.
 • En gravid kvinde har ret til fravær før de 4 uger, såfremt der er graviditets-sygdomme eller arbejdets karakter begrunder dette.
 • En kvinde har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Efter fødslen

 • Kvinden har ret og pligt til fravær de første 2 uger efter fødslen.
 • Kvinden har herefter ret til yderligere fravær 12 uger.
 • Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger.

Pligter

 • En kvindelig lønmodtager skal med 3 måneders varsel underrette arbejdsgiveren om forventet fødselstidspunkt, og om hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen. 
 • En kvindelig lønmodtager, der udnytter sin ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen, skal inden 8 uger efter fødslen underrette sin arbejdsgiver om, hvornår hun vil genoptage arbejdet (barselsorlov).
 • En kvinder der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf (forældreorlov).

For mænd er det gældende

Mænd har i sagens natur ingen særlige rettigheder til fravær i forbindelse med graviditet.

Efter fødslen

 • Hvis kvinden dør eller på grund af sygdom ikke er i stand til at passe barnet de første 2 uger efter barnet er født, indtræder faren i morens ret til fravær.
 • Faren har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. (fædreorlov).
 • Efter den 14. uge efter fødslen har hver af forældrene ret til forældreorlov i 32 uger. (Faren kan dog påbegynde inden udløbet af de 14 uger).

Pligter

En far, der ønsker at udnytte sin ret til fravær efter fødslen, skal senest 4 uger før fraværets forventede begyndelse underrette arbejdsgiveren herom og om længden af fraværet (fædreorlov).

En far, der ønsker at udnytte sin ret til forældreorlov, skal inden 8 uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf (forældreorlov).

Dagpenge under fravær

Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge under fravær (udover graviditetsfravær, der udbetales af arbejdsgiver).

De fleste lønmodtagere har dog oftest i en eller anden periode ret til løn under barsel i henhold til overenskomst eller efter aftale i ansættelseskontrakten.

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under fravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de barselsdagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra Udbetaling Danmark.

Fyring under barsel mv. 

Der gælder en særlig beskyttelse af gravide og personer på barsels-forældreorlov, idet en arbejdsgiver ikke må opsige en medarbejder på grund af graviditet, orlov eller fordi medarbejderen anvender retten til fravær.

Beskyttelsen medfører endvidere at en medarbejder på orlov som udgangspunkt har ret til at vende tilbage til sin stilling efter endt orlov.

Dog er det vigtigt at bemærke, at det ikke er i strid med loven at opsige en gravid eller en medarbejder på barsel, såfremt arbejdsgiver kan godtgøre, at afskedigelsen er begrundet i andre forhold.

Ifølge ligebehandlingslovens § 16, stk. 4, indebærer selve afskedigelsen en formodning om, at afskedigelsen er begrundet i graviditeten/barslen og såfremt arbejdsgiver ikke kan godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten/barslen, vil opsigelsen være i strid med ligebehandlingsloven, og arbejdsgiveren skal i så fald betale medarbejderen en godtgørelse på op til 12 måneders løn.

Barselsloven indeholder også muligheder for udskydning af barsel og delvis genoptagelse af arbejdet, hvilket dog ikke behandles nærmere i denne artikel.

Skrevet af advokat Tina Møller ved Ret&Råd Grenaa. Kontakt Tina på tlf. 61 67 84 10 eller via mail på tm@ret-raad.dk. Er du i tvivl om dine rettigheder eller forpligtelser i forbindelse med barsel, kan du altid kontakte dit lokale Ret&Råd kontor.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.