Svie og Smerte

Hvis du kommer til skade som følge af en andens uansvarlige adfærd, f.eks. ved et færdelsuheld, har du krav på forskellige typer erstatning, herunder godtgørelse for svie og smerte så længe du er syg.

Artiklen er opdateret 9. januar 2024

Godtgørelse for svie og smerte er en ikke-økonomisk kompensation – den skal med andre ord ikke kompensere dig for et egentligt økonomisk tab, men blot give dig et ‘plaster på såret’ mens du er syg.

Derfor betegnes det også i erstatningsretlig forstand som en ‘godtgørelse’ og ikke som egentlig ‘erstatning‘.

Hvad kræves der?

Det afgørende er, hvorvidt du i juridisk forstand er ‘syg’. Selvom det umiddelbart lyder enkelt, kan det give anledning til visse problemer.

Hvis du var i arbejde inden ulykken, er det typisk tilstrækkeligt at din læge har sygemeldt dig som værende uarbejdsdygtig. Som oftest ophører retten til svie/smerte godtgørelse derfor også, når du vender tilbage på arbejde.

I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at kravet på svie/smerte godtgørelse ikke ophører, hvis du f.eks. forsøger at gå tilbage på arbejde, og det ikke lykkes – det kan dog være vanskeligt at bevise, at du skal have genoptaget retten til godtgørelse efter.

For personer, der var arbejdsløse eller selvstændige på skadestidspunktet, er kravene formelt set de samme – i praksis giver det dog anledning til væsentlig flere komplikationer, da det for disse grupper er sværere at dokumentere en egentlig sygefravær.

Det anbefales i disse tilfælde at have en betydelig mere tæt kontakt til egen læge med kontinuerlige lægeerklæringer om sygemelding.

Udover at skadelidte skal være syg, forudsættes det også, at denne skal være undergivet en vis form for lægelig behandling og om nødvendigt genoptræning.

Godtgørelsesbeløbet

Godtgørelse for svie og smerte udgør udgør 230 kr. per sygedag (2024-tal).  

Tidligere blev der sondret mellem sengeliggende og oppegående sygedage. Denne sondring er imidlertid ophævet nu.

Der kan opnås svie/smertegodtgørelse på højest 88.500 kr. (2024-tal) for en ulykke. Det svarer til 384 dage, altså ca. 12½ måned.

Herudover ophører retten til svie og smerte godtgørelse, hvis der forinden fastsættes og udbetales erstatning for varige mén.

Værd at vide

Godtgørelse for svie og smerte er skattefrit. Du bliver således ikke beskattet af udbetalingen. Det gør du til gengæld af renterne fra godtgørelsen.

Beløbet bør altid sættes ind på en særskilt konto, hvor det holdes adskilt fra din øvrige formue. Det skyldes, at beløbet er sikret mod kreditorer og ikke skal indgå i bodelingen ved f.eks. skilsmisse – men kun hvis det er holdt tydeligt adskilt.

Der kan desuden ikke foretages reduktion i sociale ydelser som kontanthjælp og dagpenge på grund af udbetalt svie/smerte godtgørelse. Det kan der imidlertid af renterne fra godtgørelsen.

Mere information

Du bør desuden være opmærksom på, at du som skadelidt har krav på at få dækket omkostninger til at få en erstatningsadvokat til at føre din sag. 

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende svie/smerte godtgørelse og erstatning for personskade i øvrigt kan rettes til advokat Brian Bruun Hansen, Ret&Råd København og Gentofte, på mail mail: bbh@ret-raad.dk eller telefon: +45 39 99 01 97.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.