Ophør af sambeskatning i forbindelse med samlivsophævelse mellem ægtefæller

Landsskatteretten har truffet afgørelse om tidspunktet for ophør af sambeskatning mellem ægtefæller.

Ægtefællerne var flyttet fra hinanden i august 2010 på den måde, at de i den følgende tid skiftedes til at bo sammen med børnene i en 7/7-ordning i den tidligere fælles bolig. Den ene ægtefælle købte en ny bolig i maj 2011, mens den anden ægtefælle da overtog den tidligere fælles ejendom. Ifølge registrering i CPR var ægtefællerne ophørt med at have fælles adresse den 21. maj 2011.

I november 2010 indgav ægtefællerne begæring om separation, som blev bevilget den 6. januar 2011. Skilsmisse blev bevilget den 29. november 2011.

Sagen omhandlede indkomståret 2010, hvor SKAT havde overført et uudnyttet underskud på ca. 150.000 kr. fra den ene ægtefælle (klageren) til den anden. 

Klageren var utilfreds med dette og ønskede underskuddet tilbageført fra ægtefællen, så klageren selv kunne bruge det i et senere år. Begrundelsen var, at ægtefællerne ikke var samlevende ved udgangen af 2010.

Landsskatteretten fastslog, at samlivet mellem ægtefællerne i skattemæssig henseende tidligst var ophørt med udgangen af 2010, og at underskuddet derfor ikke skulle tilbageføres til klageren.

Lovgivningen er sådan, at hvis den ene ægtefælle har et uudnyttet underskud, skal dette overføres til den anden ægtefælle, hvis ægtefællerne er samlevende i skattemæssig henseende ved årets udgang.

Ved faktisk samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse anses samlivet i skattemæssig henseende for ophævet med udgangen af det indkomstår, hvor ophævelsen af samlivet har fundet sted.

Landsskatteretten fandt som nævnt, at samlivet mellem ægtefællerne skattemæssigt tidligst var ophørt med udgangen af 2010 – som var det år, hvori ægtefællerne ifølge deres forklaring faktisk havde ophævet samlivet – og derfor var klagerens underskud med rette modregnet i den tidligere ægtefælles skattepligtige indkomst for 2010. Det var dermed ikke i sig selv afgørende, hvornår samlivsophævelsen faktisk havde fundet sted som hævdet af klageren.

Det er vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige aspekter i forbindelse med samlivsophævelse, separation og skilsmisse, da der som beskrevet ovenfor kan opstå ubehagelige overraskelser. 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.