Min mor er ved at blive dement – hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.

Er din mor, eller anden nær pårørende blevet dement? Det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at få drøftet, hvad der skal ske, hvis din mor ikke længere er i stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold.

Når først sygdommen er fremskreden, vil din demente mor nemlig med stor
sandsynlighed ikke være i stand til selv at indgå aftaler om f.eks. salg af hus, omlægning af lån, salg af værdipapirer eller udbetaling fra bank. I det tilfælde vil hun heller ikke kunne give en gyldig fuldmagt, så andre kan hjælpe hende med de dispositioner, der skal foretages.

Familieretshuset kan beskikke en værge for din mor enten vedrørende hendes økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele.

Værgemål – i nogle tilfælde den eneste løsning 

I så fald er der mulighed for, at Familieretshuset kan beskikke en værge for din mor enten vedrørende hendes økonomiske forhold, personlige forhold eller begge dele. Det kan enten være dig eller en anden nærtstående, der beskikkes som værge, eller det kan være en af Familieretshuset faste professionelle værger.

Som værge har man en række forpligtelser. Bl.a. skal man sørge for, at formuen forvaltes efter reglerne, man skal indsende regnskab til Familieretshuset, og man skal søge Familieretshuset om godkendelse til en lang række dispositioner.

Sagsbehandlingstiden i forbindelse med anmodning om værgemål er desuden lang.

Værgemål kan derfor føles som en både besværlig, indgribende og formalistisk løsning.

Fremtidsfuldmagt

Der er desuden mulighed for, at en person på forhånd kan udpege en repræsentant til at varetage sine økonomiske og personlige forhold, hvis personen på et tidspunkt ikke længere selv har evnen til at varetage sine forhold, fx på grund af demens.

Fremtidsfuldmagtsordningen er en mere smidig og mindre indgribende ordning end værgemål, men der vil også være en række regler, som gælder for sådanne fremtidsfuldmagter:

  • Fuldmagten skal oprettes skriftligt i et særligt Fremtidsfuldmagtsregister
  • Fuldmagten skal underskrives for en notar
  • Fuldmagten træder først i kraft, når Familieretshuset har truffet beslutning om det, og det er en forudsætning, at fuldmagtsgiver fx på grund af demens ikke længere har evne til at varetage sine forhold
  • Fuldmagtens ikraftsættelse offentliggøres ved tinglysning i personbogen
  • Retsvirkningerne af fuldmagten og fuldmægtigens pligter er reguleret i loven
  • Familieretshuset fører tilsyn med fremtidsfuldmægtige

Der er visse beslutninger, fx beslutning om at give samtykke til at flytte på plejehjem, som en fuldmagtshaver ikke kan træffe, selv om fuldmagten omfatter personlige forhold.

Disponér på din mors vegne med en generalfuldmagt

Selv om din mor endnu ikke er så dement, at en fremtidsfuldmagt kan sættes i kraft, men alligevel har brug for din hjælp, er en mulighed at etablere en almindelig generalfuldmagt, hvor din mor giver dig eller en anden fuldmagt til at disponere på hendes vegne.

En sådan fuldmagt kan omfatte samtlige økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrænses til nogle bestemte forhold.

Der er ikke formelle krav til formuleringen af en generalfuldmagt, men det er vigtigt, at den er formuleret hensigtsmæssigt, så I minimerer risikoen for, at I efterfølgende ikke vil kunne bruge den i de situationer, hvor I har brug for den.

Fuldmagten kan underskrives for en notar, hvilket er en god idé, så der ikke efterfølgende opstår tvivl om din mor havde evnen til at overskue konsekvenserne af fuldmagten, da hun skrev under.

Der er visse beslutninger, fx beslutning om at give samtykke til at flytte på plejehjem, som en fuldmagtshaver ikke kan træffe, selv om fuldmagten omfatter personlige forhold.

Kontofuldmagt / netbankadgang

Da mange banker er tilbageholdende med at anerkende en generalfuldmagt, er det en god idé at supplere en generalfuldmagt med konkret fuldmagt og netbankadgang til din mors bankkonti.

Ligesom de øvrige fuldmagter skal sådanne kontofuldmagter og netbankadgange etableres, mens din mor stadig er frisk nok til at varetage sine forhold.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 13-10-2016

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.