Ligedeling af børne- og ungeydelsen

Fra 1. januar 2022 er reglerne for udbetaling af børne- og ungeydelsen ændret. Fremover deles ydelsen ligeligt, når forældre har fælles forældremyndighed.

Fra 1. januar 2022 er det ikke længere kun den ene forælder, som får udbetalt den offentlige børne- og ungeydelse. Har forældre fælles forældremyndighed, får forældrene hver udbetalt halvdelen af ydelsen. Det gælder uanset om forældrene bor sammen eller ej.

Med lovændringen vil forældre med fælles forældremyndighed fremover som udgangspunkt skulle have ligedeling af børne- og ungeydelsen mellem sig.

Med lov nr. 1944 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse er der fra 1. januar 2022 indført ligestilling mellem forældre med fælles forældremyndighed i forhold til at få del i den offentlige børne- og ungeydelse.

En deling af børne- og ungeydelsen vil for forældre med fælles forældremyndighed være hovedreglen fra 1. januar 2022.

Forældre med fælles forældremyndighed over barnet vil få udbetalt børne- og ungeydelsen med halvdelen til hver af forældremyndighedsindehaverne. Den halve ydelse rundes opad til nærmeste hele kronebeløb.

Har en forældremyndighedsindehaver forældremyndigheden alene over barnet, udbetales hele børne- og ungeydelsen stadig til den forælder.

Det vil som udgangspunkt være oplysningerne i CPR om forældremyndigheden over barnet, der afgør om det lægges til grund, at der er fælles forældremyndighed, og dermed om ydelsen bliver udbetalt til begge forældre eller ej.

Skal børne- og ungeydelsen altid deles mellem forældre med fælles forældremyndighed?

Det vil ikke for alle forældre med fælles forældremyndighed være sådan, at børne- og ungeydelsen skal deles mellem dem.

Hvis forældremyndighedsindehavere ikke bor sammen og hvis de begge erklærer, at de er enige om, at ydelsen ikke skal deles med dem, vil hele ydelsen kun blive udbetalt til den ene forældremyndighedsindehaver, hvilket ikke efterfølgende ensidigt kan trækkes tilbage af den ene forældremyndighedsindehaver. Erklæringen afgives på en
selvhjælpsløsning hos Udbetaling Danmark.

En anden væsentlig undtagelse til hovedreglen om deling af børne- og ungeydelsen er, hvis forældrene ikke er enige om at dele ydelsen og den ene forældremyndighedsindehaver dokumenterer, at det ved en samværsafgørelse eller et forlig er bestemt, at barnet skal være mindst 9 ud af 14 dage hos denne, og barnet ikke efterfølgende er bopælsregistreret i CPR hos den anden forældremyndighedsindehaver. I den situation, vil bopælsforælderen stadig kunne få hele ydelsen udbetalt.

En sidste undtagelse fra hovedreglen er, hvis den ene forældremyndighedsindehaver ikke er fuldt skattepligtig i Danmark. I så fald udbetales hele ydelsen til den anden forælder.

Hvad er baggrunden for lovændringen om, at forældre med fælles forældremyndighed fremover skal dele børne- og ungeydelsen?

Med de hidtidige regler har udgangspunktet været, at børne- og ungeydelsen blev udbetalt til mor. Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, blev ydelsen udbetalt til ham, forudsat han ikke levede sammen med barnets moder.

Efter pres fra flere interesseorganisationer har man politisk ønsket at indføre et udgangspunkt om ligestilling mellem forældre med fælles forældremyndighed.

Udgangspunktet om at udbetale ydelsen til barnet mor har for mange været udtryk for et gammeldags syn på forældres ligeværdighed i børnenes liv og i forsørgelsen af dem, hvilket der gennem flere år har været et politisk ønske om at gøre op med.

Overgangsregler

For forældremyndighedsindehavere, som ikke var bopælsregistreret på samme bopælsadresse i CPR i hele perioden fra og med den 19. oktober 2021 til og med den 21. november 2021, udbetales hele børne- og ungeydelsen til den forældremyndighedsindehaver, der, for så vidt angår børneydelse, den seneste hverdag forud for den 21. oktober 2021 fik udbetalt ydelsen, og, for så vidt angår ungeydelse, den seneste hverdag forud for den 21. december 2021 fik udbetalt ydelsen.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.