Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.

Selv om parterne har formuefællesskab, eller delingsformue, som ordningen ofte kaldes, er der ikke tale om, at parterne i fællesskab hæfter for deres gældsforpligtelser. Udgangspunktet er nemlig, at hver ægtefælle hæfter med sin egen formue (bodel) for egne gældsforpligtelser.

Hvis der forgæves er forsøgt at foretage udlæg for personskattebeløb hos den skattepligtige ægtefælle, kan der foretages udlæg i ejendele tilhørende den samlevende ægtefælle, uanset om ejendelene tilhører denne som særeje.

Noget andet er, at ægtefællerne kan etablere sameje om et aktiv, f.eks. en bolig, hvis de begge på skødet er registreret som ejere heraf, og i forbindelse hermed kan de ved lånoptagelse i realkreditinstitut have aftalt solidarisk hæftelse, hvorved hver enkelt ægtefælle har påtaget sig at hæfte solidarisk for gælden og dermed også den anden ægtefælles andel af gælden.

Bortset herfra er det klare udgangspunkt således, at hver ægtefælle kun hæfter for egne gældsforpligtelser.

Subsidiær hæftelse

Som en undtagelse hertil er reglen om subsidiær hæftelse for ægtefællens skattegæld.

Hvis der forgæves er forsøgt at foretage udlæg for personskattebeløb hos den skattepligtige ægtefælle, kan der foretages udlæg i ejendele tilhørende den samlevende ægtefælle, uanset om ejendelene tilhører denne som særeje.

Et subsidiært udlæg, der er foretaget, mens ægtefællerne var samlevende, bortfalder ikke i forbindelse med en efterfølgende samlivsophævelse, separation, skilsmisse eller den skattepligtige ægtefælles død.

Der er tre betingelser, der alle skal være opfyldt, for at der kan foretages subsidiært udlæg hos en ægtefælle:

  • Der skal være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv
  • Samlivet skal bestå på tidspunktet for det subsidiære udlæg
  • Restancerne skal vedrøre indkomstår, hvori samlivet har bestået

Dette kan desværre godt vise sig at være en ubehagelig overraskelse for en ægtefælle – og i særdeleshed hvis parterne står over for en skilsmisse, idet udlægget ikke bortfalder af denne grund.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.